Шановні учасники парламентських слухань на тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»!

                        Відповідно до рішення Комітету від 18 вересня 2013 року пропонуємо для обговорення проект Рекомендацій парламентських слухань.

       У разі наявності пропозицій чи зауважень до проекту Рекомендацій просимо надсилати їх на адресу tepliuk@rada.gov.ua або факсом (044) 255-49-02.

 

                                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему
«Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»

 

Учасники парламентських слухань на тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулися 3 липня 2013 року, розглянувши питання щодо сучасного стану та проблем української трудової міграції, відзначають таке.

Сьогодні в Україні особливої уваги приділяється питанням розвитку національного ринку праці і виробленню ефективної, дієздатної політики зайнятості, спрямованої на підвищення економічної активності населення, зростання кількості нових робочих місць та розширення можливостей для реалізації права особи на гідну працю.

На виконання Національного Плану дій на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки та доручень Президента України Верховною Радою України 5 липня 2012 року прийнято Закон України „Про зайнятість населення ” (нова редакція), який набув чинності         1 січня 2013 року.

У 2013 році очікується, що чисельність зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років становитиме 20,7-20,5 млн. осіб, рівень зайнятості складатиме 61,3-60,7 %. Чисельність безробітних віком 15-70 років, визначена за методологією Міжнародної організації праці, становитиме 1,65-1,7млн. осіб, рівень безробіття (за методологією МОП) складатиме 7,4-7,5 % економічно активного населення віком 15-70 років.

На сьогодні Україна є стороною Європейської конвенції  про правовий статус трудящих-мігрантів, Угоди про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів, Протоколу до зазначеної Угоди, який регулює процеси прикордонної міграції в рамках СНД, Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення.

Україна є стороною 13-ти двосторонніх договорів з працевлаштування і соціального захисту трудових мігрантів.  У сфері соціального забезпечення діють 8 договорів, укладених за пропорційним принципом.

Це комплексні міжнародні угоди, які також враховують питання пенсійного страхування. Згідно цих угод пенсію за період, коли людина відпрацювала в Україні виплачує українська сторона, а за стаж, набутий за кордоном виплачує держава працевлаштування.

Також укладено 7 двосторонніх угод із пенсійного забезпечення за територіальним принципом. Згідно цих угод пенсія призначається відповідно до законодавства Сторони, на території якої ця особа проживає і звернулась за призначенням пенсії, при цьому стаж роботи, набутий на території іншої Договірної Сторони, зараховується до трудового стажу.

Усе більш активно стає працювати система добровільного пенсійного страхування, яке здійснюється, як державні, так і через недержавні установи, що пропонують послуги із пенсійного забезпечення (фонди, страхові компанії, банківські установи). 

         Одним із основних завдань щодо покращення соціального та правового захисту трудових мігрантів залишається розширення договірної бази з країнами, в яких чисельність трудових мігрантів – громадян України є найвагомішою, та проведення заходів щодо активізації виконання двосторонніх міжнародних договірних документів у частині відпрацювання механізму працевлаштування трудових мігрантів у рамках укладених угод та контролю за виконанням положень цих договірних документів.

На сьогодні здійснюється підготовка до ратифікації Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення, підписаної 18 травня 2012 року та Угоди між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення, підписаної 28 вересня 2012року

Здійснюється підготовка до підписання двосторонніх угод про соціальне забезпечення з Королівством Іспанія, Федеративною Республікою Німеччина.

Також здійснюється робота стосовно підготовки до укладання угод про соціальне забезпечення із Сербією, Чорногорією, Республікою Білорусь, Бразилією, Угорщиною, Люксембургом. 

В рамках реалізації державної політики щодо створення умов на національному ринку праці для повернення трудових мігрантів на Батьківщину виконується План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011 – 2015 роки.

         На виконання зазначеного акту розроблено методичні рекомендації щодо підготовки працівників служби зайнятості для проведення роботи та надання консультацій громадянам України, які мають бажання працевлаштуватися за кордоном, або працювали там та повернулися в Україну; проводиться інформування українських мігрантів, які повернулися в Україну, в тому числі з використанням Інтернету, з питань зайнятості, провадження підприємницької діяльності, соціального забезпечення та охорони здоров'я; надається психологічна допомога трудовим мігрантам, які повернулися в Україну.

З метою належного інформування населення стосовно специфіки працевлаштування за кордоном державними органами виконавчої влади на постійній основі проводиться широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо особливостей працевлаштування за кордоном в різних країнах світу і пов’язаних з цим ризиків, проводиться роз’яснення переваг легальної роботи та можливих наслідків нелегальної трудової діяльності за кордоном.

В той же час, основними проблемними питаннями в сфері трудової міграції, які потребують врегулювання залишаються:

·                                посилення соціального та правового захисту трудових мігрантів та членів їх сімей;

·                                налагодження обліку трудових мігрантів, які працюють за межами України;

·                                запобігання незаконній трудовій міграції та ризикам, що пов’язані із нею;

·                                створення умов для повернення та реінтеграції трудових мігрантів;

·                                активізація державної політики щодо формування привабливого внутрішнього ринку праці.

 

З метою ефективного регулювання трудових міграцій громадян України учасники парламентських слухань на тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»,  РЕКОМЕНДУЮТЬ:

 
1. Президенту України: 

 
 

1) У рамках    здійснення    керівництва     зовнішньополітичною діяльністю,   проведення   переговорів  та  укладення  міжнародних договорів порушувати питання щодо сприяння і підтримки  громадян  України та українських трудових мігрантів,  які  перебувають  за  кордоном, приділяти    увагу    інституційному    зміцненню    дипломатичних представництв   України,   передусім   у   країнах   з  численними  українськими громадами. Забезпечити виконання законодавства України щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань закордонних українців.

 

2) розглянути доцільність проведення засідання Ради національної безпеки та оброни України на якому розглянути питання захисту  громадян України, які проживають та працюють за її межами від загроз їх життю і здоров'ю внаслідок терористичних актів, викрадень і торгівлі людьми.

   

 

2. Верховній Раді України:

     1) Прийняти Закон України, який передбачатиме державну політику щодо зовнішньої трудової міграції, в якому законодавчо визначити статус українських трудових мігрантів та членів їх сімей, соціально-економічні, освітні, культурні та інші гарантії для них;
 
     2) Постійним делегаціям Верховної Ради України посилити співпрацю в рамках міжпарламентського співробітництва з метою привернення уваги парламентів інших держав до проблем дотримання прав трудових мігрантів в країнах їх перебування;
 
     3) З метою скасування норми щодо обкладення прибутковим податком грошових переказів трудових мігрантів внести зміни до чинного законодавства України. 
 
      4) Прискорити розгляд проекту закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення осіб, які працюють за кордоном, членів особистих селянських господарств та працюючих в'язнів» (реєстр. №2176 від 04.02.2013 р.).

 

       5) З метою правового забезпечення повноцінного захисту людських, економічних, професійних, соціальних та інших інтересів і прав українських трудових мігрантів і членів їх сімей ратифікувати:

·                                  конвенцію 97 Міжнародної організації праці «Конвенція про працівників-мігрантів»;

·                                  конвенцію 143 Міжнародної організації праці «Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення
працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення»
;

·                                  конвенцію 157 Міжнародної організації праці «Конвенція про встановлення міжнародної системи збереження прав у галузі соціального забезпечення»;

·                                  конвенцію 181 Міжнародної організації праці «Конвенція про приватні агентства зайнятості».

 
 
3. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини: 

 
 
     1) Рекомендувати посилити здійснення  контролю  за дотриманням прав громадян України, які перебувають за кордоном, зокрема трудових мігрантів,   розширити співпрацю у цьому напрямі з омбудсменами інших парламентів.

     2) Рекомендувати посилити роботу щодо забезпечення дотримання прав громадян України, зокрема українських трудових мігрантів, що перебувають під арештом або в інший спосіб позбавлені волі за межами України.

 

4. Кабінету Міністрів України: 
1) Прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону України „Про зовнішню трудову міграцію ”. 
 
2) Розробити та внести на розгляд Верховної ради України  зміни  до  виборчого  законодавства України, які передбачали б повне забезпечення   реалізації  виборчих  прав  громадян  України,  які перебувають за кордоном;
    
 3) Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України зміни та доповнення до законодавства України щодо лібералізації митних процедур стосовно ввезення власного майна,  придбаного  за  кордоном,  для  громадян України -  трудових  мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну;

 

4) Вжити заходів для підписання та ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав усіх трудових мігрантів та членів їхніх сімей від 18 грудня 1990 року, прийнятої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №45/178, а також інших багатосторонніх міжнародних договорів у сфері міграції.

 

5) Вжити заходів щодо посилення роботи дипломатичних установ України з питань правової та інформаційно-консультаційної допомоги громадянам України, зокрема українським трудовим мігрантам за межами держави.

     
6) Активізувати переговорний процес з країнами-реципієнтами українських трудових мігрантів угоди з якими не укладено щодо укладення двосторонніх міжнародних угод між Україною про працевлаштування та соціальний захист трудових мігрантів, взаємне визнання документів про освіту, визнання українських посвідчень водія та взаємозарахування пенсійного стажу;

 

7) Посилити роботу з відповідними державними органами країн-реципієнтів, в яких присутність українських трудових мігрантів є значною щодо налагодження співпраці з обміну інформацією і даними про трудову міграцію.

8) Продовжити розвиток діалогу та співробітництва у питаннях реалізації політики в сфері трудової міграції із соціальними партнерами, міжнародними організаціями та об’єднаннями трудових мігрантів за кордоном.

9) З метою ефективного використання позитивного потенціалу трудової міграції, розробити та сприяти прийняттю Концепції державної політики у сфері трудової міграції;

10) З метою збереження інтелектуального та трудового потенціалу України, створення умов для ефективного залучення трудових мігрантів до соціально-економічного розвитку України розробити державну програму сприяння зворотній міграції та реінтеграції трудових мігрантів, що повертаються;

11) З метою зменшення безробіття та повернення до країни трудових мігрантів розробити і прийняти «Національну програму збільшення кількості робочих місць на вітчизняних підприємствах, установах і закладах усіх форм власності»;

12) Забезпечити в повному обсязі виконання заходів Державної програми співпраці із закордонними  українцями на період до 2015 року.
 
13) Розробити державну програму залучення інвестицій трудових мігрантів в українську економіку;    

 

14) Розробити та затвердити нормативно-правову базу щодо підтримки українських навчальних закладів за кордоном;

 

15) Вжити заходів щодо спрощення процедури визнання документів про освіту (нострифікації), отриманих громадянами України за кордоном;

 

16) Розробити та затвердити нормативно-правову базу створення умов для дистанційного навчання дітей трудових мігрантів, які разом з батьками перебувають за межами держави.

 

17) Активізувати роботу в частині інформування населення щодо шляхів легального працевлаштування за кордоном і ризиків, пов’язаних із незаконним працевлаштуванням за межами держави, особливостями міграційного законодавства країн - реципієнтів.

 
18) Посилити  координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади України у сфері розбудови відносин із українськими трудовими мігрантами.
 
19) Посилити міжвідомчу взаємодію з органами влади іноземних  держав, які реалізують державну політику у сфері трудової міграції;
 
20) Активізувати   співпрацю  з  громадськими  організаціями українських трудових мігрантів щодо забезпечення їхніх прав та свобод за кордоном;
 
21)  Розширити за обсягами і напрямами мовлення  регулярну  трансляцію українських теле- та радіопрограм в країнах компактного проживання    українців, сприяти відкриттю  в  них  нових  кореспондентських  пунктів  вітчизняних засобів масової інформації;
 
22) Під час підготовки проектів законів про  Державний  бюджет України  передбачати  належне  фінансування видатків на здійснення співпраці  із   закордонними українцями, українськими трудовими мігрантами та їх громадськими організаціями, у тому числі на:
 
     сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів в іноземних державах, де проживають закордонні українці та українські трудові мігранти, забезпечення діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради;
 
      облаштування приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, інвентарем, меблями;
 
     придбання книг, зокрема підручників, навчально-методичної літератури, навчальної аудіо- та відеопродукції для надання допомоги у комплектуванні бібліотек,   забезпеченні потреб навчальних закладів (класів, кафедр, відділень, факультетів навчальних закладів) іноземних держав, у яких вивчається українська мова;
 
     проведення семінарів,  занять, конкурсів  для  викладачів  україністики навчальних  закладів  іноземних  держав,  де  компактно проживають українці; 

 
     надання підтримки Інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців та українських трудових мігрантів. 

 
 

П И Т А Н Н Я

порушені учасниками парламентських слухань на тему «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», які будуть спрямовані Комітетом до профільних органів виконавчої влади України

3 липня 2013 р.

 

 

 

                                                                                                      Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:

 

 

Кабінету Міністрів України:

 

·        вивчити питання щодо створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності українськими трудовими мігрантами в Україні, зокрема, щодо встановлення пільгового оподаткування при ввозі ними на територію України виробничого обладнання та інших засобів виробництва;

·        вивчити питання щодо створення спеціальних фондів для громадян України, які перебувають за кордоном при консульських установах на випадок непередбачених ситуацій (смерть, нещасні випадки);

·        продовжити практику укладання угод з питань розвитку прикордонних міграцій і взаємного врегулювання трудової діяль­ності громадян, які працюють на прикордонних територіях за ме­жами своїх держав про співпрацю прикордонних регіонів з державами, що межують з Україною;

·        прийняти постанову Кабінету Міністрів України про порядок обліку міждержавної трудової міграції громадян України;

·        розробити механізм здешевлення послуг, що надаються трудовим мігрантам — громадянам України з переказу в Україну зароблених за кордоном коштів, підвищення банківського відсотка на їхні грошові вклади;

·        створити систему оподаткування трудових мігрантів — громадян України;

·        розширити штат працівників МВС України, які займаються виявленням та припиненням незаконної діяльності, пов’язаної з   посередництвом у працевлаштуванні громадян України за кордоном;

·        скасувати процедуру зняття з реєстрації за місцем проживання громадян України при їх виїзді за кордон на тривалий час;

·        розглянути можливість створення в Україні «Музею української діаспори».

 

 

Міністерству закордонних справ України:

 

·        забезпечити своєчасне та у повній мірі забезпечення закордонних дипломатичних установ України бланками паспортів громадянина України та бланками проїзного документа дитини;

·        уніфікувати роботу консульських установ (для вчинення тих чи інших дій усі консульства мають вимагати однаковий пере­лік документів);

·        запровадити в консульських установах термінали для розрахунку за консульські послуги шляхом застосування кредит­них карток;

·        відновити практику дистанційно-кореспондентського обслуговування;

·        відновити ліквідоване у Російській Федерації консульство України на Далекому Сході;

·        запровадити можливість працювати з консульськими установами України за допомогою скайп-конференцій;

·        відновити практику видання довідників, в яких публікуватимуться міждержавні угоди, зокрема, з питань пенсійного забезпечення;

·        спростити процедуру постановки на консульський облік громадян України, які перебувають за кордоном;

·        сприяти у створенні при посольствах та консульських установах шкіл з українською мовою навчання;

·        законодавчо надати право консульствам України видавати проїзні документи, за­кордонні паспорти дітям, які досягли повноліття паспорти для дорослих незалежно від їх правового статусу у країні перебування (в тому числі  і для тих, хто перебуває в країнах нелегально);

·        у нормативно-правових документах щодо постановки громадян України на консульський облік, скасувати поняття “постійне місце проживання ” або “тимчасовий консульський облік ” і залишити просто “консуль­ський облік».

 

 

Міністерству соціальної політики України:

 

·        розробити програми, спрямовані на донесення об’єктив­ної інформації до українських громадян — потенційних трудових мігрантів про всі правила та ризики роботи за кордоном шляхом поширення інформації (рекламно-інформаційні буклети, спеціальні телепередачі, цільові випуски газет, спеціальні лекційні заняття у вищих навчальних закладах) про міжурядові угоди про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист, а також про можливості отримання трудовими мігрантами — громадянами України під час їх перебування за кордоном допомоги від закор­донних дипломатичних установ України;

·        організувати державні консультативні центри для населен­ня з питань трудової міграції при регіональних центрах зайнятості;

·        відкрити у країнах, де працює найбільша частка українських заробітчан, у тому числі нелегально, центрів з нагляду за їх умо­вами зайнятості;

·        розробити механізм обов’язкового соціального страху­вання українських трудових мігрантів;

·        укласти міжнародні та двосторонні угоди з державами Європейського Союзу щодо запровадження солідарної та субсиді­арної відповідальності за пенсійне забезпечення громадян Украї­ни, які працюють у цих країнах;

·        посилити контроль за діяльністю компаній — вербуваль­ників вітчизняної робочої сили для роботи за кордоном;

·        розширити квоти для працевлаштування українців у тих країнах, з якими укладено міждержавні угоди;

·        шляхом укладання міждержавної угоди, створити механізм за якого громадяни України, які заробили свої пенсії у Сполучених Штатах Америки зможуть отриму­вати їх в Україні;

·        для забезпечення освіт­ніх та культурних потреб трудових мігрантів та для допо­моги поверненню сімей трудових мігрантів в Україну створити фонд підтримки трудових мігрантів. До ефективної роботи такого фонду пропонується залучити українські громадські органі­зації за кордоном, які знають становище мігрантів у різних краї­нах;

·        здійснювати облік родин трудових мігрантів (дітей, людей похилого віку, залишених без піклування), провести дослідження проблем дітей трудових мігрантів, забезпечувати їх соціальний супровід;

 

Міністерству освіти і науки України:

 

·        затвердити державний стандарт української мови;

·        розробити програму вивчення української мови як іноземної;

·        активізувати переговорний процес з міністерства­ми освіти країн-реципієнтів щодо викладання української мови як іноземної у навчальних закладах, розробляти підручники для викладання української мови як іноземної саме в цих країнах;

·        передбачити кошти в державному бюджеті на проведення курсів підвищення кваліфікації українських вчителів, які працюють за кордоном;

·        розробити державні програми з украї­нознавчих предметів;

·        сприяти діяльності кафедр, відділень та факультетів україністики в іноземних на­вчальних закладах, передбачивши наповнення їхніх бібліотек, про­ведення лекцій, семінарів, конференцій тощо;

·        створити умови для закордонних українців або тих, які перебувають на постійному місці проживання, для здобуття базової вищої освіти в Україні за рахунок бюджетних місць.

·        надання цільових направлень випускникам українських зарубіжних суботніх шкіл для вступу до вищих навчальних закладів України.

 

 

     Державній службі статистики України:

 

·        гармонізувати вітчизняну методологію збору та обробки статистичних показників міграції з методологією інших країн;

·        провести черговий перепис населення, який дасть найбільш повну картину про міграційну ситуацію в країні;

·        розробити механізм статистичного, методичного та інформаційного забезпечення міждержавної трудової міграції.

               

 

 

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33