Інформація щодо розгляду питань, визначених порядком денним засідання Комітету від 5 вересня 2012 року.

 

Порядок денний

 

1. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України", р. № 10268.

2. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", р. № 10428.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», реєстр. №11071 від 09.08.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму, реєстр. № 11073 від 9.08.2012 р., внесений Президентом України.

         5.   Проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, реєстр. № 10468, (друге читання).

 

***

1. 15 серпня 2012 року Президент  України повернув до Верховної Ради України зі своїми Пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України", прийнятий 05.07.2012 року. 

Президент України вважає, що даний Закон не може бути ним підписаний, через те, що окремі його положення за своїм змістом є суперечливими, не відповідають Конституції України і Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», не узгоджуються з концептуальними засадами адміністративної реформи і пропонує його відкоригувати.

Враховуючи те, що переважна більшість зауважень Президента України до вищезгаданого  Закону є достатньою мірою обґрунтованою, Головне науково-експертне управління вважає, що Пропозиції Президента заслуговують на підтримку з боку парламенту.

Розглянувши на своєму засіданні 5 вересня 2012  перше питання порядку денного, Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  ухвалив рекомендувати Верховній Раді України підтримати Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України", р. № 10268.

2.  5 липня 2012 року Верховною Радою України було прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту". Даний Закон було розроблено у зв’язку із необхідністю  приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», який врегульовує питання щодо надання іноземцям та особам без громадянства додаткового або тимчасового захисту, визначає права та обов’язки таких осіб.

Втім, 15 серпня 2012 року Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" було повернуто з Пропозиціями Президента.

Президент України наголосив, що вищеназваний Закон не може бути підписаний через наявність до нього низки зауважень та пропонує врахувати їх у даному Законі.

Головне науково-експертне управління вважає, що Пропозиції Президента заслуговують на підтримку з боку парламенту.

 За результатами обговорення зазначеного питання Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин ухвалив рекомендувати Верховній Раді України підтримати Пропозиції Президента до Закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту",  реєстр.  № 10428.

3. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 5 вересня 2012 року розглянув проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», реєстр. №11071 від 09.08.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України.

Члени Комітету відзначили, що у зв'язку з набуттям чинності Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», який був прийнятий Верховною Радою України 22 вересня 2011 року, виникла потреба внесення змін до ряду законодавчих актів, а саме до Законів України: „Про Службу безпеки України”,  „Про імміграцію”, «Про Державну прикордонну службу України”, „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання”, «Про прикордонний контроль» та до  Кодексу адміністративного судочинства.

Члени Комітету  ще раз підкреслили, що його прийняття є необхідним  для практичного втілення в життя Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", який, в свою чергу, врегульовує низку нагальних проблем правового статусу іноземців в Україні.

Разом з тим, Комітет взяв до уваги зауваження до даного законопроекту Головного науково-експертного управління, і зокрема, щодо змін до Законів України «Про імміграцію» та «Свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», які потребують ретельного опрацювання.

За результатами розгляду Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», реєстр. №11071, внесений Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду у першому читанні  прийняти за основу.

 

4. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 5 вересня 2012 року розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму, реєстр. № 11073 від 9.08.2012 р., внесений Президентом України.

Даним законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» положеннями, в яких передбачено покладення виконання функцій національного превентивного механізму на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На засіданні Комітету було відзначено, що проект розроблений з метою виконання Україною її міжнародних зобов’язань за Факультативним протоколом до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, що виникли з моменту його ратифікації Законом України від 21 липня 2006 року № 22–V.

Головне науково-експерте Управління в цілому погодилось із нагальною потребою реалізації міжнародних зобов’язань України щодо створення вказаного національного превентивного механізму і вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Члени Комітету відзначили, що реалізація положень законопроекту потребує фінансування витрат, пов'язаних із покладенням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виконання функцій національного превентивного механізму.

Водночас виконання законопроекту сприятиме зменшенню кількості позовів проти України до Європейського суду з прав людини у зв'язку з катуваннями та іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження та покарання, а відтак – скороченню видатків Державного бюджету України на виплату відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини у справах проти України.

На засіданні комітету було акцентувано увагу на тому, що прийняття законопроекту сприятиме підвищенню гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні, створить додатковий механізм державного та громадського контролю за запобіганням катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження та покарання.

Тому, враховуючи все вищесказане, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму, реєстр. № 11073 від 9.08.2012 р., внесений Президентом України за результатами розгляду у першому читанні  прийняти за основу.

 

5. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 5 вересня 2012 року   розглянув проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в України, реєстр. № 10468, підготовлений до другого читання.

5 червня 2012 року Верховною Радою України за наслідками розгляду в першому читанні вищезгаданий законопроект було прийнято за основу.

Метою законопроекту є встановлення організаційно-правових засад та механізмів запобігання і протидії дискримінації.

Cуб’єктами права законодавчої ініціативи до зазначеного проекту було подано вісімнадцять пропозицій і поправок, які були ретельно опрацьовані в Комітеті. З них - 9 враховано повністю, 4 враховано частково і 5 відхилено.

Зокрема, за пропозицією народного депутата України В.Сушкевича, до переліку ознак за якими заборонено дискримінацію віднесено інвалідність, є в цьому переліку і вік, а адже, на жаль, на практиці не поодинокими є випадки дискримінації за ознакою віку, особливо у сфері трудових відносин.

На думку членів Комітету прийняття даного законопроекту сприятиме посиленню захисту прав людини та приведенню законодавства України до міжнародних стандартів.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про засади запобігання та протидії дискримінації в України № 10468  прийняти у другому читанні та в цілому.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33