Порядок денний засідання Комітету 6 червня 2012 року:

 1. Проект Закону про порядок організації і проведення мирних заходів, р.№2450, внесений Кабінетом Міністрів України (повторне друге читання).

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, р.№10428, внесений Кабінетом Міністрів України 

3. Про хід підготовки  проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)», р.№8487 на повторне перше читання.

 

 

1. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  на своєму засіданні 6 червня 2012 розглянув проект Закону України “Про порядок організації і проведення мирних заходів ” («Про свободу мирних зібрань») (реєстр. № 2450), підготовлений до  повторного другого читання.  В засіданні взяли участь представники  зацікавлених міністерств і відомств, Адміністрації Президента України  та широке коло  представників громадських організацій.

 Постановою  Верховної Ради України  від  15 березня 2012 року  Комітету  було доручено  доопрацювати даний законопроект та внести його на повторне друге читання.

 Для доопрацювання  зазначеного  законопроекту  в   Комітеті була  створена робоча група до  складу якої увійшли   народні   депутати   України, представників  Адміністрації Президента України, Секретаріату  Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Вищого Адміністративного суду України та громадських організацій.

Громадський сектор  в робочій групі представляли:

Лебедь Михайло Олександрович – член правління ГО «Інститут «Республіка».

Чемерис Володимир Володимирович – голова правління ГО «Інститут «Республіка».

Куйбіда Роман Олексійович – експерт Центру політико-правових реформ.

Камєнєв Михайло Володимирович – заступник голови ГО «Фундація регіональних ініціатив», член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України.

Романов Роман Валерійович – директор програми «Верховенство права «Міжнародного фонду «Відродження».

При обговоренні даного  законопроекту наголошувалось, що в ході підготовки  до повторного другого читання  до законопроекту  була внесена   значна кількість  зауважень  і пропозицій від суб’єктів права законодавчої ініціативи та представників громадських організацій.

 Даний законопроект  суттєво доопрацьований    з урахуванням   спільного  висновку  Венеціанської комісії та ОБСЄ /Бюро демократичних інститутів і прав людини  від 19 жовтня 2010 року.  Його норми   приведено у відповідність з міжнародними стандартами   щодо свободи мирних зібрань, зокрема Міжнародного  пакту про громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Керівних принципів ОБСЄ. При доопрацюванні  враховувалась також   практика  Європейського  Суду  з прав людини  та   адміністративних   судів   України    стосовно розгляду справ  щодо забезпечення  свободи  мирних зібрань.  

Члени Комітету  врахували   більшість  пропозицій, що надійшла  до законопроекту.

Зокрема,  Комітетом підтримана  пропозиція щодо необхідності подання  повідомлення про намір  проведення  мирного  зібрання  відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого  самоврядування завчасно, але не пізніш як за два робочих дні до його початку.

Законом передбачено  проведення одночасних, контрзібрань і спонтанних мирних зібрань. 

Значно доопрацьована ст. 14 законопроекту, яка   регулює   особливості проведення спонтанного мирного зібрання.

Зокрема, на  органи  виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування для забезпечення  проведення  спонтанного мирного зібрання  покладено обов’язок  здійснювати  заходи  щодо забезпечення  його проведення:

 -  забезпечення безпеки як учасників мирного зібрання, так і інших осіб, які знаходяться у місці проведення спонтанного мирного зібрання;

 -  взаємодію уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування з органом внутрішніх справ і з учасниками спонтанного мирного зібрання.

Значно доопрацьована редакція статті 16  щодо обмеження реалізації  права на свободу мирного зібрання. На засіданні Комітету народні депутати  підтримали редакцію,  запропоновану  народним  депутатом України  Л.Оробець. Зокрема  цією статтею  передбачається:

 «Не можуть бути підставою для обмеження свободи мирних зібрань чисельність учасників мирного зібрання; проведення одночасних мирних зібрань, в тому числі контрзібрання; проведення одночасно з мирним зібранням інших масових чи охоронюваних заходів, в тому числі святкувань, концертів, візитів посадових осіб.

  Неподання або несвоєчасне подання повідомлення про проведення мирного зібрання не призводить до його обмеження за відсутності підстав, визначених частиною третьою цієї статті.

  Обмеження свободи мирних зібрань застосовується винятково щодо конкретного мирного зібрання.

  Не допускається обмеження свободи мирних зібрань чи надання переваг у її здійсненні за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»

  Комітет підтримав висловлену  пропозицію про те,  що   даний законопроект  має  вводитись в дію одночасно з введенням в дію Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань”.

Законопроект (реєстр. № 10569) “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань ”  поданий   на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Ю.  Мірошниченком   і передбачає  удосконалення  норм  Кодексу України  про адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства України та Закону України «Про міліцію» та ін..

За результатами   обговорення Комітет ухвалив : «Рекомендувати проект Закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів ” («Про свободу мирних зібрань»), р.№2450  прийняти  у повторному  другому читанні та в цілому .

 

2.  Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 6 червня 2012 року розглянув  проект   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» реєстр.  № 10428 від 03.05.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України.

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що він розроблений у зв’язку із необхідністю  приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», яким було врегульовано питання щодо надання іноземцям та особам без громадянства додаткового або тимчасового захисту, визначено права та обов’язки таких осіб. Відповідно, пунктом 6 розділу VII «Прикінцевих положень» цього Закону визначено необхідність приведення чинного законодавства у відповідність з ним. На виконання цієї вимоги і розроблено зазначений законопроект.

У висновку Головного науково-експертного Управління зазначено, що «за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень».

Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», реєстр.  № 10428 від 03.05.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України за результатами розгляду у першому читанні  прийняти за основу.

 

3. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 6 червня 2012 року розглянув  питання про хід підготовки до повторного першого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)», р.№8487.

Було зазначено, що в Комітеті проведена активна робота по опрацюванню даного законопроекту із залученням представників центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, експертів.

Разом з тим, 5 червня 2012 року Верховна Рада України  прийняла у першому читанні  проект Закону України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, р.№10468 від 14.05.2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України, який дає загальне визначення поняття дискримінації та її основних форм. У зв’язку з цим, виникла потреба взаємоузгодження положень зазначених законопроектів, які торкаються визначення таких понять як дискримінація та дискримінація за ознакою статі, пряма і непряма форми дискримінації, утиск, що відповідно потребує додаткового часу.

З огляду на це, Комітет ухвалив продовжити роботу над підготовкою до повторного першого читання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)», р.№8487 та винести його на розгляд на наступне засідання Комітету.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33