Інформація

про стан виконання Плану організації виконання постанови Верховної Ради України від 19 січня 2010 р.

 № 1807- VI „Про Рекомендації парламентських слухань на тему:

„Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці”

 

№ п/п

Положення постанови

Головний виконавець

Що зроблено

1

2

3

4

 

До пункту 5 Рекомендацій

 

5. Кабінету Міністрів України:

 

1) прискорити подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України „Про правовий статус закордонних українців”, розробленого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 665-р;

 

 

 

 

 

МЗС

 

Управління гуманітарної політики

 

Верховна Рада України 20.09.2011 р. прийняла за основу законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо закордонних українців” (реєстр. № 9047), поданий Кабінетом Міністрів України та визначений Президентом України як невідкладний,

Проектом пропонується внести до чинних законів зміни, зокрема, про основні засади співпраці із закордонними українцями, про їх права, свободи і обов‘язки тощо.

 

2) забезпечити виконання заходів Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року та Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року. На  основі  грунтовного моніторингу потреб закордонних українців розробити проекти відповідних державних програм на наступний період. Вивчити доцільність розроблення окремої інноваційної програми розвитку культурних зв’язків із закордонним українством;

Мінекономіки

МЗС

Мінфін

Мін’юст

Мінпраці

МОН

МКТ

Держкомнацрелігій

Держкомтелерадіо

ДПА

Держмитслужба

 

Управління гуманітарної  політики

Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва

 

22 червня 2011 р. Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження № 572-р «Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року».

Погоджений заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади проект постанови КМУ «Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року» 24 червня 2011 р. був надісланий МЗС України на адресу Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України.

У відповідь Міністерство юстиції України поінформувало про необхідність подання позиції Міністерства фінансів України для врахування під час проведення юридичної експертизи.

Незважаючи на нагадування МЗС України Міністерство фінансів України надіслало свої зауваження до проекту зазначеної постанови Кабінету Міністрів України лише 19 вересня ц.р.

З метою узгодження зауважень Мінфіну 20 жовтня 2011 р. за ініціативи МЗС України була проведена міжвідомча нарада за участю представників Міністерства культури України, Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України та Української Всесвітньої Координаційної Ради. 21.10.2011 р. МЗС надіслало проект протоколу згаданої міжвідомчої наради на погодження до всіх причетних міністерств і відомств. Станом на 3 січня 2012 року протокол підписали всі учасники наради крім Мінфіну (доопрацьований і підписаний учасниками наради протокол міжвідомчої узгоджувальної наради було надіслано до Мінфіну листом  03.11.2011 р.).

Водночас, відповідно до пропозицій, висловлених у ході узгоджувальної наради, до згаданого проекту постанови КМУ були внесені зміни, які, відповідно до п. 1 § 51 Регламенту КМУ, вимагатимуть його повторного погодження  заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Після завершення процедури  повторного погодження, відповідно до   п. 1 § 55 Регламенту КМУ, проект згаданої постанови буде подано Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

4) забезпечити належне фінансування Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року та залучити до її реалізації громадські організації закордонних українців;

Мінфін

МЗС

МОН

МКТ

Мінекономіки

Мін’юст

Мінпраці Мінсім’ямолодьспорт

Держкомнацрелігій

Держкомтелерадіо

 

Управління гуманітарної політики

 Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва

Управління

фінансової політики

З метою виконання завдань і заходів Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року  поточного року  для МЗС України передбачено бюджетну програму 1401110 „Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України”. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України затверджено Постановою КМУ від 11 березня 2011 року № 242.

Враховуючи, що Державна цільова програма формування міжнародного позитивного іміджу України на період до 2011 року має на меті підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Україну і, передусім, розрахована на закордонну, іномовну аудиторію, її заходи не можуть бути спрямовані на підтримку закордонних українців.

Водночас, громадські організації закордонних українців можуть залучатися до виконання завдань Програми щодо підвищення авторитету України у світі на громадських засадах.

 

5) під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України передбачити належне фінансування видатків на здійснення співпраці із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, у тому числі на: сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів в іноземних державах, де проживають закордонні українці;

 

облаштування приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, інвентарем, меблями;

 

проведення семінарів, занять для викладачів україністики навчальних закладів іноземних держав, де компактно проживають закордонні українці;

 

надання підтримки Інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців;

МЗС

МОН

МКТ

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» фінансування бюджетної програми 1401150 «Заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» затверджено в обсязі 4 100 тис. грн.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки зв'язків із закордонними українцями», прийнятої 22 червня 2011 р., 100 тис. грн. із зазначеної суми було заплановано спрямувати на виготовлення бланків посвідчень закордонного українця, а 4 млн. грн. – на спорудження у м. Вашингтоні пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» МЗС України на заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за  межами України передбачено фінансування у сумі 660 тис. грн. Із зазначеної суми 60 тис. грн. планується витратити на виготовлення бланків посвідчень закордонного українця, а 600 тис. грн. - на надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном для:

-  організації та проведення за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців, видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами;

-  організації та проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, виставок, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів;

-  випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіо- програм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном. Зазначений захід для МЗС України є пріоритетним.

 

Міністерству культури України за бюджетною програмою КПКВК 1801270 «Заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою» у 2011 р. передбачені видатки в сумі 1,0 млн. грн.

На виконання Планом роботи Міністерства культури України на 2011 рік, відповідно до порядків використання бюджетних коштів бюджетних програм 1801270 „Заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою” та 1801590 „Заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин”, було реалізовано комплекс культурно-мистецьких заходів для закордонного українства, а саме:

1. Культурно-мистецька акція, присвячена 150-й річниці перевезення праху Т.Г.Шевченка Москвою;

2. Участь творчих колективів з України у XX фестивалі української культури в Республіці Польща;

3. Участь творчого колективу  з України у XXIX фестивалі лемківської культури «Лемківська ватра»;

4. Культурно-просвітницькі заходи в Україні за участю фольклорних колективів бразильських українців «Барвінок», «Полтава»;

5. V Всесвітній форум українців;

6. Участь творчих колективів  з України в святкових заходах у Словацькій Республіці з нагоди 20-річчя незалежності України;

7. Участь творчої делегації з України у Фестивалі-лабораторії традиційної української культури «Роде наш красний», присвяченого 15-й річниці Лазаревського Центру української культури м.Сочі;

8. Участь колективу України у XVIII Національному фестивалі українського танцю у Федеративній Республіці Бразилія в рамках святкування 120-ї річниці української імміграції до Бразилії;

9. Культурно-мистецька акція «Український Миколай в гостях у дітей закордонного українства» (Республіка Польща, Федеративна Республіка Німеччина, Австрійська Республіка, Угорська Республіка, Словацька Республіка);

10. Участь артистів з України у культурно-мистецькій акції «Калейдоскоп талантів України» в рамках святкування 120-ї річниці поселення українців у Канаді».

З метою забезпечення творчих колективів та громад української діаспори друкованою та методичною літературою Міністерство безкоштовно отримало від  Міжнародної української школи, галереї народного мистецтва "Світлиця" та приватних зібрань художників - книжкових графіків 3670 примірників книг 42-х найменувань: українознавчих, методичних з традиційної української культури та народних ремесел, художніх творів класиків української літератури, рецензійних брошур, орфоепічних та орфографічних словників української мови для розповсюдження їх серед українських громад зарубіжжя. Упродовж 2010 - 2011 р.р. здійснено передачу 2345 примірників літератури українцям зарубіжжя, зокрема: українським громадам Латвії, Грузії, Іспанії, Словаччини, Угорщини, Молдови, Польщі, Чехії, Білорусі, Литви, Естонії, Росії, Придністров'я, Румунії.

Міністерство культури України у 2011 р. підготувало та провело  низку науково-практичних семінарів:

- „Сучасні діячі культури української діаспори”;

- „Проблеми збереження звичаїв і традицій українського народу в культурі закордонних українців”;

- „Заробітчани Галичини й Волині - їх минуле й сьогодні - що змінилося?”;

- „Проблеми і перспективи розвитку українських громад Іспанії”.

Проведено також міжнародні конференції на теми: „Проблеми та перспективи закордонних українців: сучасний виклик” та „Участь та роль молоді у розбудові закордонних українських громад”.

У розкладі роботи державних атестаційних комісій Міжнародної української школи було передбачено проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації; проведення консультацій для учнів; надання методичної допомоги вчителям; участь в роботі педагогічних нарад; зустрічі з працівниками закордонних дипломатичних установ України; участь у виховних заходах, присвячених врученню документів про освіту.

Фінансування відрядження державних атестаційних комісій МУШ для проведення семестрового оцінювання здійснювалося за згодою та за рахунок сторони, що приймала, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. № 663 „Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України  та за кордон”.

Міністерство закордонних справ України надавало сприяння роботі державних атестаційних комісій МУШ, зокрема, ЗДУ надавали приміщення для проведення консультацій та іспитів, забезпечували зустріч/проводи їхніх членів.

 

9) приділяти увагу налагодженню співпраці з представниками бізнесових кіл закордонних українців, створенню сприятливих умов для залучення їх капіталу в економіку України

МЗС

Держмитслужба

Відповідно до статті 18 Закону України „Про режим іноземного інвестування” встановлено, що майно, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель погашається і ввізне митно не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.

Держмитслужба України в межах компетенції готова співпрацювати з представниками бізнесових кіл закордонних українців щодо спрощення зовнішньоекономічної діяльності, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних коштів в економіку України, економічного та технічного співробітництва з іноземними державами щодо виконання економічних програм і проектів.

У разі надходження законопроектів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, створення максимально сприятливих умов для зовнішньоекономічних партнерів, Держмитслужба України в межах компетенції готова взяти участь в їх опрацюванні.

 

11) продовжити співробітництво у  складі двосторонніх міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин та ініціювати створення нових комісій з державами, в яких проживає значна кількість закордонних українців;

МЗС

МКТ

Держкомтелерадіо

 

Відновлено роботу Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р. № 954 „Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань національних меншин”). 19 грудня 2011 р. у м. Будапешт відбулося XV засідання Комісії.

Наразі здійснюється підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо двосторонніх комісій з питань забезпечення прав національних меншин, а саме:

- Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури;

- Української частини Змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин.

 

 

12) активізувати переговорний процес щодо укладення двосторонніх міжнародних договорів між Україною та іноземними державами про працевлаштування та соціальний захист трудових мігрантів, взаємне визнання документів про освіту, визнання українських посвідчень водія;

МЗС

Мінсоцполітики

З метою розширення міжнародної договірно-правової бази в сфері захисту прав і законних інтересів громадян України залучених до трудової діяльності за межами держави, у звітний період МЗС у тісному співробітництві з Міністерством соціальної політики України проводило активний переговорний процес з укладення двосторонніх угод у сфері працевлаштування, соціального захисту та пенсійного забезпечення з країнами, на території яких перебуває значна кількість наших співвітчизників.

Мінсоцполітики опрацювало проект Угоди між Україною та Республікою Сербія про соціальне забезпечення та надіслало свої зауваження до нього  Сербській Стороні.

31.10.2011 р. Президент України підписав розпорядження № 312/2011 „Про уповноваження С. Тігіпка на підписання Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення”.

02.11.2011 р. Верховна Рада прийняла розроблений Мінсоцполітики Закон України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення” №3990-VI.

Здійснюється підготовка до ратифікації Протоколу між КМУ та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав.

02.11.2011 р. у м. Київ відбувся черговий раунд консультацій між експертами України та Держави Ізраїль щодо укладання Договору між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення.

Українська сторона опрацювала проект Договору між Урядом України та Російської Федерації про співробітництво у сфері пенсійного забезпечення та надіслала російській стороні свої пропозиції і зауваження до нього. (лист Мінсоцполітики від 01.11.2011 р. № 10777/0/14-11/55).

22.11.2011 р. Президент України В.Ф.Янукович вніс на розгляд Верховної Ради України розроблений Мінсоцполітики проект Закону України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення” (реєстр. № 0238 від 22.11.2011) разом з відповідним пакетом документів. З 06.12.2011 р. згаданий законопроект розглядається Комітетом Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

У контексті підготовки до підписання українсько-іспанської міждержавної угоди у сфері соціального забезпечення, Міністерство соціальної політики України завершило  внутрішньодержавні процедури, необхідні для її укладення. Зокрема, розпорядженням Президента України від 24.05.2011 № 167/2011 С.Тігіпка уповноважено на підписання Угоди між Україною та Іспанією про соціальне забезпечення”. За інформацією Мінсоцполітики, підписання згаданої Угоди планується ближчим часом.

У контексті просування переговорного процесу щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення з Аргентиною МЗС України вживає заходи з метою погодження дати проведення переговорів експертів щодо постатейного узгодження. За інформацією Мінсоцполітики, таку зустріч попередньо пропонується провести у 2012 році.

МЗС залучалося до опрацювання українсько-італійської міжурядової Угоди у сфері трудової міграції та надало сприяння у погодженні дати переговорів на рівні експертів компетентних відомств України та Італії, що відбулися 21 липня 2011 р. Наразі Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції італійської сторони.

З метою активізації переговорного процесу щодо проекту Угоди між Україною та Грецькою Республікою про соціальне забезпечення було досягнуто домовленості про проведення у жовтні 2011 року чергового раунду консультацій на рівні експертів. Однак, з огляду на складну економічну ситуацію та реформування системи пенсійного забезпечення Греції, грецька сторона запропонувала перенести консультації на пізніший термін.

У контексті продовження переговорного процесу щодо проекту Договору між Україною та Румунією про соціальне забезпечення та Адміністративної домовленості стосовно реалізації цього Договору, МЗС надає сприяння у погодженні сторонами принципових положень проекту згаданого Договору. За пропозицією Мінсоцполітики проведення експертних українсько-румунських переговорів доцільно передбачити у другій половині 2012 року.

 

13) вивчити можливість лібералізації митних процедур стосовно ввезення власного майна, придбаного за кордоном , для громадян України – трудових мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну

МЗС

Держмитслужба

1. Відповідно до Закону України від 04.03.2004 р. № 1582-IV „Про правовий статус закордонних українців” закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави або особою без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Умови і порядок прибуття в Україну чи залишення в Україні іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання визначено Законом України від 07.06.2001 р. № 2491-III „Про імміграцію”.

Разом із зазначеним, статтею 8 Закону України від 04.03.2004 р. № 1582-IV „Про правовий статус закордонних українців” для закордонних українців передбачена можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Процедура оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном та повернення в Україну на постійне проживання громадян України також нормативно закріплена законодавством (зокрема, Порядком провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004 р. № 1603, Порядком розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України від 22.11.1999 р. № 201, Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006 р. № 600, Правилами ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 29.11.1999 р. № 207-а).

Відповідно до статті 8 Закону України від 13.09.2001 р. № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби за дотримання певних умов.

Зважаючи на викладене, у разі переселення фізичних осіб на постійне місце проживання в Україну, у тому числі й закордонних українців і громадян України, законодавством вже передбачені „митні пільги” в оподаткуванні, які повністю узгоджуються з визначеною законодавством процедурою прибуття чи залишення в Україні іноземців та осіб без громадянства і оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном, отримання документів на право постійного проживання в Україні громадян України.

Отже, в межах компетенції Держмитслужби України відсутня необхідність вдосконалення митних процедур при ввезенні такими громадянами предметів у разі переселення на постійне проживання в Україну.

2.  За відсутності у громадян України документів, що підтверджують факт переселення на постійне проживання в Україну, в тому числі офіційного оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном, відповідно до законодавства, митне оформлення предметів таких громадян здійснюється на загальних підставах (без надання пільг в оподаткуванні).

Для визначення можливості лібералізації митних процедур стосовно ввезення власного майна, придбаного за кордоном, для громадян України – трудових мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну, на думку Держмитслужби України, першочерговим завданням є визначення кола осіб, яких можна вважати трудовими мігрантами, та перелік документів, що підтверджують належність осіб до цієї категорії. Будь-яких норм, що визначають правовий статус громадян України - трудових мігрантів законодавством України не встановлено.

Водночас, усвідомлюючи нагальність порушеного питання, Держмитслужба України за необхідності готова взяти участь у робочих нарадах щодо практичної реалізації та вироблення підходів до ефективного вирішення поставлених завдань.

 

15) висвітлювати діяльність держави у сфері співробітництва із закордонними українцями, проводити роз’яснювальну роботу серед їхніх громад з популяризації статусу закордонного українця;

Держкомтелерадіо

 

Тематика світового українства представлена в ефірі Всесвітньої служби „Українське телебачення і радіомовлення” (УТР) та Всесвітньої служби радіомовлення України” Національної радіокомпанії України (НРКУ), діяльність яких, серед іншого,  спрямована на забезпечення інформаційних потреб закордонних українців.  В ефірі інших державних телерадіокомпаній та на шпальтах друкованих ЗМІ на постійній основі виходять інформаційні сюжети і матеріали, які здебільшого висвітлюють внутрідержавні події про співпрацю із українськими діаспорами.

У звітний період в ефірі УТР тема закордонних українців висвітлювалася в програмах „Новини”, „Україна: час місцевий”, „Актуально”, „Євротяжіння” та  інших.   Телерадіокомпанія  продовжила трансляцію тематичної програми „Енциклопедія української діаспори” про життя українських громад у різних куточках світу.

 Всесвітня служба радіомовлення України” НРКУ зазначену тематику висвітлює в аналітичних програмах „Україна сьогодні: політична ситуація”, „Європейський  ракурс”, „Відлуння”, „Українці  в  світі”. На аудиторію українців, які мешкають за кордоном, спрямовані культурно-мистецькі та фольклорні передачі „Поштова скринька”, „Калина”, „На ваше замовлення”, „Україна  мистецька”, „Джерело”, „Україна літературна”, „Моя Україна»” „Український вимір”.

Державні телерадіокомпанії, Українське національне  інформаційне агентство „Укрінформ” широко висвітлювали проведення в Києві V Всесвітнього форуму українців, а також зустрічі керівників держави з представниками Світового конгресу українців.

Серед матеріалів друкованих видань переважну частину становить інформація про діяльність органів виконавчої влади України з реалізації державної політики у сфері співпраці із закордонними українцями, аналіз досвіду співпраці України з іншими державами щодо надання сприяння культурному розвитку української діаспори, коментарі стосовно взаємин представників української діаспори з корінним населенням.

Періодичні видання також оприлюднюють статистичні дані щодо кількості українських мігрантів, інформують про стан дотримання прав людини, зокрема, трудових мігрантів, у країнах перебування українців повідомляють про необхідний захист, який надається українським громадянам представництвами нашої держави за кордоном.

 

16) з метою забезпечення інформаційних потреб закордонних українців активізувати процес розширення за обсягами і напрямками мовлення регулярної трансляції українських теле- та радіопрограм на країни компактного проживання закордонних українців, сприяти відкриттю в них нових кореспондентських пунктів вітчизняних засобів масової інформації;

Держкомтелерадіо

 

УТР забезпечує присутність України у світовому інформаційному просторі.

Щодня УТР здійснює мовлення на 82 держави світу та повноцінне Інтернет-мовлення в реальному часі.  Обсяг мовлення телерадіокомпанії становить 72 години на добу (24 години - на Євразію, 24 години - на Північну Америку, 24 години - Інтернет-мовлення). Технічні засоби компанії  щоденно фіксують підключення до її програм близько одного мільйони  закордонних приймачів та близько 400 зарубіжних абонентів.

УТР здійснює пряме Інтернет-мовлення через три Інтернет-вузли (для Східної Європи  - м. Київ, для країн Центральної та Західної Європи і Азії - м. Лондон, для країн Америки  - м. Нью-Йорк), що дає можливість вільно приймати програми телерадіокомпанії у 105 країнах світу. Веб-сайт УТР (www.utr.tv) щодня  відвідують 15-25 тисяч  користувачів.

Супутникове мовлення здійснюється за допомогою іноземних супутників „Astra 1G” (територія Євразії), „Інтелсат 3R” (територія  Північної Америки).

Аудиторія УТР нараховує понад 23 млн. глядачів у світі і приблизно стільки ж в Україні, в тому числі в кабельних мережах -  7,5 млн. абонентів.

Всесвітня служба «Радіо Україна» забезпечує іномовлення українською, англійською, німецькою та румунською мовами. НРКУ транслює свої програми у відкритому форматі на супутнику Astra 4А на понад 80 держав Європи, Азії і Африки та в режимі прямого ефіру  в мережі Інтернет (www.nrcu.gov.ua).

Національною телекомпанією України у травні 2011 року здійснила тестову трансляцію програми «Перший Ukraine» на російській супутниковій платформі «НТВ-Плюс».

На сьогодні НТКУ здійснює необхідні організаційні процедури для виходу на російський ринок супутникового і кабельного телебачення. Після вирішення юридичних питань щодо присутності її програм в інформаційному просторі будуть опрацьовані шляхи співробітництва з операторами телекомунікацій цієї країни.

Відкриття кореспондентських пунктів вітчизняних засобів масової інформації

Кореспондентську мережу за кордоном, в тому числі в країнах компактного проживання української діаспори, нині мають Національна радіокомпанія України та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Власкори НРКУ працюють в Російській Федерації, Угорщині, Португалії, Естонії, Латвії, Литві та Канаді.

Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» має дев'ять кореспондентських пунктів за кордоном, які функціонують на постійній основі: корпункти в Бельгії, Болгарії, Китайській Народній Республіці, Республіці Польща, Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Угорщині, Федеративній Республіці Німеччина, Французькій Республіці. Крім того, у трьох країнах - Італії, Об'єднаних Арабських Еміратах та Республіці Молдова працюють позаштатні кореспонденти.

Важливим субрегіональним інформаційно-телекомунікаційним вузлом є веб-сайт Причорноморської асоціації інформаційних агентств  (ПАНІА), членом якої є «Укрінформ». Щодоби на ньому розміщується понад 50 повідомлень українською, російською та англійською мовами. Інформаційні матеріали «Укрінформу» присутні і на веб-сайті Європейського альянсу інформаційних агентств, членом якого він є з 1995 р.

В рамках угод з 34 агенціями країн близького і далекого зарубіжжя «Укрінформ» щодня надсилає адаптовану інформацію про найважливіші події суспільно-політичного та соціально-економічного життя Української держави.

З метою задоволення інформаційних і культурних потреб української діаспори в Придністров’ї агентство забезпечує доступ до сайту «Єдина Україна» для 14 громадських українських осередків в цьому регіоні.

Держкомтелерадіо України з метою забезпечення інформаційних потреб українців за кордоном відповідно до встановленого порядку систематично і безкоштовно передає Міністерству культури України та Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України книжкові видання, випущені за програмою «Українська книга» для комплектування суспільних фондів бібліотек. Ця книжкова продукція передавалася також Міністерству закордонних справ України для забезпечення потреб посольств, представництв України та українських громад за кордоном.

В рамках участі України в XVIII Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (9-13.02.2011 р.) у приміщенні Посольства України в Республіці Білорусь, відбувся культурно-історичний захід «Пізнай Україну», на якому члени української делегації зустрілися з українською громадою міста Мінська та передали частину книжкової експозиції культурно-інформаційному центру при Посольстві України в Республіці Білорусь з метою поповнення бібліотечних фондів місцевої української громади.

Під час XXIV Московської міжнародної книжкової виставці-ярмарку (17-12.09.2011 р.) частина видань, представлених на стенді «Книги України», була передана бібліотеці Національного культурного центру України в Москві.

В ході 63-го Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку (12-16 жовтня 2011 р.) Держкомтелерадіо України передав Посольству України у Німеччині 250 найменувань видань, які презентувалися на Національному стенді „Книги України”.

 

17) вивчити питання щодо можливості створення в місті Києві Світового культурно-інформаційного центру українців

МЗС

МКТ

Мінекономіки

Фонд держмайна

Київська міська держадміністрація

 

Управління гуманітарної

політики

З огляду на міжнародний досвід співпраці із співвітчизниками, МЗС в цілому підтримує ідею створення в Києві Світового культурно-інформаційного центру українства, за умови наявності достатнього для цього фінансування.

Київська міська державна адміністрація, в частині, що стосується п.5 п/п. 17 Плану організації виконання постанови ВР України № 1807-VI від 19.01.2010 р. «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці» та листа Міністерства закордонних справ України № 802/14-077-208 від 22.02.2010 р., опрацювала питання щодо створення в м. Києві Світового культурно-інформаційного центру українства.

Водночас територіальна громада м. Києва вичерпала можливості щодо виділення приміщень та надання необхідного фінансування. Одним із шляхів  вирішення проблеми підбору приміщення для згаданого центру доцільно вивчити можливість залучення спроможностей Фонду державного майна України.

 

Січень  2012 року                                                                                                                                                    МЗС України

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33