Інформація

про стан виконання Плану організації виконання постанови Верховної Ради України від 19 січня 2010 р.

 № 1807- VI „Про Рекомендації парламентських слухань на тему:

„Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці”

№ п/п

Положення постанови

Головний виконавець

Що зроблено

1

2

3

4

 

До пункту 5 Рекомендацій

 

5. Кабінету Міністрів України:

 

1) прискорити подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України „Про правовий статус закордонних українців”, розробленого відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 665-р;

 

 

 

 

 

 

МЗС

 

Управління гуманітарної політики

 

У першому кварталі 2011 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус закордонних українців” розроблений Міністерством закордонних справ України було погоджено без зауважень Міністерством культури, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та Державним комітетом телебачення та радіомовлення України проект Закону погоджено  із зауваженнями, які повністю враховано. Міністерство фінансів України висловило зауваження до проекту Закону, які враховані частково. МЗС вважає, що пропозиція, висловлена Мінфіном до статті 18 законопроекту стосовно вилучення слів „нарівні з громадянами України” та запропонована Мінфіном редакція цієї статті, не можуть бути враховані, виходячи з такого.

Запропоновані Мінфіном до статті 18 зміни суперечать Концепції проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про правовий статус закордонних українців”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 665-р, та призведуть до втрати змістовного наповнення частини 1 статті 18, а також до невідповідності її змісту задекларованим у п.4.6 розділу 1 вищезгаданої Концепції намірам Уряду України щодо розширення переліку пільг для закордонних українців під час їх перебування на території України.

Зазначені зміни також суперечать Рекомендаціям парламентських слухань на тему „Закордонне українство, сучасний стан та перспективи співпраці”, що були схвалені Постановою Верховної Ради України від 19.01.2010 р. № 1807-ІV та в яких йдеться про те, що „потребують удосконалення правові засади налагодження співпраці з закордонним українством. Учасники парламентських слухань вважають за доцільне розширити пільги для закордонних українців під час їх перебування в Україні, ґрунтовно доопрацювавши або виклавши в новій редакції Закон України „Про правовий статус закордонних українців”.

9 березня 2011 р. МЗС надіслало, відповідно до вимог пунктів 1 §55 та 5 §66 Регламенту Кабінету Міністрів України, розроблений Міністерством проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус закордонних українців” та відповідні матеріали, до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

Станом на 31 березня ц.р. МЗС не отримало висновку Мін’юсту щодо згаданого проекту Закону. Відповідно до вимог параграфу 61 Регламенту Кабінету Міністрів України, висновок Мін’юсту є обов’язковим додатком при підготовці матеріалів головним розробником та внесенні проекту акта до Кабінету Міністрів України.

З огляду на викладене, МЗС звернулось до Кабінету Міністрів України з проханням щодо продовження строку подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про правовий статус закордонних українців”  до 20 травня ц.р.

 

 

2) забезпечити виконання заходів Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року та Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року. На  основі  грунтовного моніторингу потреб закордонних українців розробити проекти відповідних державних програм на наступний період. Вивчити доцільність розроблення окремої інноваційної програми розвитку культурних звязків із закордонним українством;

Мінекономіки

МЗС

Мінфін

Мін’юст

Мінпраці

МОН

МКТ

Держкомнацрелігій

Держкомтелерадіо

ДПА

Держмитслужба

 

Управління гуманітарної  політики

Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   У звязку із завершенням строку дії Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 р.  МЗС України узагальнило звіти про виконання відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади та установами у 2006-2010 роках заходів цієї програми. Відповідно до п.48 Постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”,  МЗС надіслало заключний звіт  до Кабінету Міністрів України, а також до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для підготовки узагальненого висновку.       

           На виконання пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України від 28.08.2009 року  № 47768/0/1-09 та відповідно до листа Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року  № 13580/1/-11 Міністерство закордонних справ України розробило та надіслало на розгляд Кабінету Міністрів України погоджений іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про схвалення Концепції Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року”  (№203/13-800-598 від 04.04.2011 року).   

            Міністерство закордонних справ України розробило та погодило також з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року, який було внесено на розгляд Кабінету Міністрів України після схвалення згаданої Концепції.

    Законом України „Про державний бюджет України на 2011 рік”, прийнятим Верховною Радою України 23 грудня 2010 року,” фінансування бюджетної програми 1401150 для МЗС України затверджено в обсязі 100 тис.грн. за спеціальним фондом, що передбачає використання цієї суми виключно на виготовлення бланків посвідчень закордонного українця.

    Цим же  законом, Міністерству культури України за бюджетною програмою „Заходи щодо встановлення культурних зв’язків з українською діаспорою” (КПКВК 1801270) передбачені кошти  в обсязі 1000,0 тис.грн.; на „Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради” (КПКВК 1801520) – 993,3 тис.грн.; на „Заходи щодо зміцнення зв’язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнародних відносин” (КПКВК 1801590) – 500,0 тис.грн.; Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС) за бюджетною програмою „Фінансова підтримка пропаганди України за кордоном” (КПКВК 2201520) передбачені кошти в обсязі 12000,0 тис.грівень.

            Держкомтелерадіо законом України „Про державний бюджет України на 2011 рік” передбачено за бюджетною  програмою „Українська книга” (КПКВК 1701110) – 20000,0 тис.грн.

 

 

3) розробити комплексну програму сприяння поверненню громадян України, які перебувають за кордоном, на батьківщину, передбачивши для них податкові, митні, інвестиційні пільги;

 

Заінтересовані центральні органи виконавчої влади вивчили питання щодо розроблення Державної програми облаштування осіб із числа закордонних українців, які повертаються в Україну. На думку Мінекономіки та Мінфіну, розроблення такої програми є недоцільним. Водночас, враховуючи, що Програма спрямована на розв'язання актуальних соціально-економічних, політико-правових і культурно-освітніх проблем, пов'язаних з поверненням осіб з числа закордонних українців на історичну батьківщину, у 2010 році МЗС підтримало позицію Держкомнацрелігій відтермінувати розроблення проекту акта „Про схвалення Концепції Державної цільової програми сприяння добровільному переселенню в Україну осіб із числа закордонних українців та їх облаштуванню на період до 2013 року” до стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні.

 

4) забезпечити належне фінансування Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року та залучити до її реалізації громадські організації закордонних українців;

Мінфін

МЗС

МОН

МКТ

Мінекономіки

Мін’юст

Мінпраці Мінсім’ямолодьспорт

Держкомнацрелігій

Держкомтелерадіо

 

Управління гуманітарної політики

 Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва

Управління

фінансової політики

     З метою виконання завдань і заходів Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року у поточному році  для МЗС України передбачено бюджетну програму 1401110 „Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України”. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України затверджено Постановою КМУ від 11 березня 2011 року №242.  Найближчим часом МЗС України затвердить План заходів МЗС на 2011 рік.

    Враховуючи, що Державна цільова програма формування міжнародного позитивного іміджу України на період до 2011 року має на меті підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Україну і, передусім, розрахована на закордонну, іномовну аудиторію, її заходи не можуть бути спрямовані на підтримку закордонних українців

 Громадські організації закордонних українців  залучаються до виконання завдань Програми щодо підвищення авторитету України у світі на громадських засадах.

 

 

5) під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України передбачити належне фінансування видатків на здійснення співпраці із закордонними українцями та їх громадськими організаціями, у тому числі на: сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів в іноземних державах, де проживають закордонні українці;

 

облаштування приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, інвентарем, меблями;

 

придбання книг, зокрема підручників, навчально-методичної літератури, навчальної аудіо- та відеопродукції для надання допомоги у комплектуванні бібліотек, забезпеченні потреб навчальних закладів (класів, кафедр, відділень, факультетів навчальних закладів) іноземних держав, у яких вивчається українська мова;

 

організацію з використання Інтернету і забезпечення функціонування дистанційних навчальних  курсів за програмою дванадцятирічної загальноосвітньої школи для учнів, які тимчасово або постійно проживають за кордоном;

 

проведення річного оцінювання і державної підсумкової атестації учнів закордонних українських навчальних закладів;

 

проведення семінарів, занять для викладачів україністики навчальних закладів іноземних держав, де компактно проживають закордонні українці;

 

надання підтримки Інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців;

 

    21 березня 2011 р. за участю представника МЗС України відбулася офіційна церемонія передачі у власність українській громаді в Польщі Українського народного дому у м. Перемишлі.  Завершення процесу передачі українській громаді в Польщі Українського народного дому у м. Перемишлі привітав Президент України В.Ф.Янукович, який у адресованій  Об’єднанню українців Польщі телеграмі зазначив, що „Українська держава буде робити все, щоб у цьому Домі справді було затишно, тепло і радісно. Щоб українці-громадяни  Польщі постійно відчували турботу про них з боку України, їхньої Вітчизни і їхньої землі”.

        25 січня 2011 р. Посол України в Російській Федерації В.Ю.Єльченко передав Бібліотеці української літератури в м. Москві (БУЛ) особистий дарунок Президента України В.Ф.Януковича  подарункóві видання творів І.Франка, Л.Українки, М.Гоголя, М.Костомарова, М.Рильського, альбоми “Український живопис”, “Сорочинський іконостас”, книгу Президента України „Здолати шлях”, а також  інші видання.

        У лютому 2011 р. Міністерство культури України на виконання доручення Адміністрації Президента України від 25.01.2011 року № 41-01/26 підготувало добірку книжок українських авторів (107 примірників, 18 назв) з метою поповнення фондів БУЛ в Москві, яка, за сприяння МЗС України, через Посольство України в РФ  була передана керівництву згаданої бібліотеки.

       У березні 2011 року для потреб БУЛ в Москві добірку з 210 примірників книг (63 назви) підготувало  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (МОНМС). Будуть передані до бібліотеки на початку квітня ц.р.

       МЗС України поінформувало через закордонні дипломатичні установи українські закордонні шкільні осередки та громадські організації про те, що МОНМС придбало для безкоштовної передачі згаданим установам навчальну та художню літературу, більша частина якої вже передана до громад.

       Голова КМДА О.Попов, перебуваючи з робочим візитом  21 березня 2011 року в Москві, передав БУЛ  добірку книг та фільмотеку української літератури на DVD – носіях і повідомив про готовність і бажання КМДА бути партнером бібліотеки у вирішенні питань наповнення книжкових фондів, впровадження сучасних освітніх технологій, встановлення зв’язків для обміну досвідом з відповідними установами Києва.

       Міжнародна українська школа (при МОНМС) відповідно до замовлень закордонних громадських українських організацій та дипломатичних установ України в першому кварталі 2011 року передала  3108 примірників навчальної літератури та 28 CD в такі країни: Російська Федерація, Вірменія, Польща, Грузія, Нова Зеландія.

      Вчителі Міжнародної української школи провели у  2011 році семестрове оцінювання навчальних досягнень за I півріччя навчального року близько 1500 учнів з 25 шкіл у 6 країнах: Іспанії, Португалії, Чехії, Туреччині, Франції, Бельгії. 

 

 

 

6) посилити координацію діяльності центральних органів виконавчої влади України у сфері розбудови відносин із закордонними українцями. Розглянути доцільність утворення центрального органу виконавчої влади з питань закордонних українців;

Мінекономіки

МЗС

Мінфін

 

Управління

адміністративної

реформи

 

Управління гуманітарної політики

    МЗС, з метою ефективного використання коштів Державного бюджету України на проведення заходів щодо підтримання зв’язків із закордонними українцями, а також посилення координації та контролю за їх використанням, надіслало виконавцям Програми листа з вимогою неухильного дотримання її положень при плануванні та затвердженні відповідних заходів.

   У 2010 р. МЗС та Держкомнацрелігій підтримали пропозицію щодо доцільності утворення урядового органу з питань зв’язків із закордонними українцями. На думку Мін’юсту, утворення такого органу недоцільним. Разом з тим,  Мін’юст вважає, що оскільки МЗС є головним органом виконавчої влади, на який покладено завдання займатися питаннями розбудови відносин із закордонними українцями, Міністерство, для ефективного виконання завдань у цій сфері, необхідно наділити додатковими повноваженнями. Мінфін не підтримує пропозицію щодо утворення згаданого органу, оскільки це потребуватиме значних додаткових витрат з державного бюджету на його утримання.

 

 

7) забезпечити повноцінне функціонування Державної міграційної служби України як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом та цивільним за змістом діяльності;

МВС

Мінекономіки

Мінфін

Державна міграційна служба

 

Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів

         Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” утворено Державну міграційну службу України як центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців.

 

8) започаткувати міжвідомчу взаємодію з органами влади іноземних держав, які реалізують державну політику щодо закордонних українців;

МЗС

Мінекономіки

Мінфін

Мін’юст

Мінпраці

МОН

МКТ

МВС

Мінсім’ямолодьспорт

Деркомнацрелігій

Держкомтелерадіо

Держмитслужба

 

Управління гуманітарної політики

Управління зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва

  У 2010 році Держкомнацрелігій розробив проект міжвідомчої угоди про співпрацю з Міністерством з питань прав людини та національних меншин Республіки Сербія, який було надіслано на розгляд сербській стороні.

   У зв’язку із підписанням 9 грудня ц.р. Президентом України В.Ф.Януковичем Указу №1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” підготовка згаданої міжвідомчої угоди до укладання потребує додаткового часу.

 

9) приділяти увагу налагодженню співпраці з представниками бізнесових кіл закордонних українців, створенню умов для залучення їх капіталу в економіку України;

 

       Положеннями ст.18 Закону України „Про режим іноземного інвестування” встановлено, що майно, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Митні  органи здійснюють пропуск такого майна в Україну на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.  Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.

      Для забезпечення в рамках чинного законодавства  балансу інтересів держави та суб’єктів підприємницької діяльності, з метою подолання тіньових механізмів ввезення в Україну товарів, Держмитслужбою укладаються протоколи про співпрацю з представниками бізнесових кіл (Протоколи про співпрацю між Держмитслужбою та учасниками ринку імпорту побутової техніки, рибопродуктів, м’яса, м’ясопродуктів та свійських тварин в Україну тощо).

          Держмитслужба в межах компетенції готова співпрацювати з представниками бізнесових кіл закордонних  українців в напрямку спрощення зовнішньоекономічної діяльності, створення сприятливих умов для залучення інвестиційних коштів в економіку України, економічного та технічного співробітництва з іноземними державами щодо виконання економічних програм і проектів.

         У разі надходження законопроектів, спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, створення максимально сприятливих умов для зовнішньоекономічних партнерів, Держмитслужба в межах компетенції готова взяти участь в їх опрацюванні.

 

 

10) активізувати співпрацю з громадськими організаціями закордонних українців шляхом підготовки та укладення спільних документів про співпрацю, об’єднання зусиль щодо забезпечення прав українських меншин за кордоном;

 

08.12.2010 р. в Міністерстві праці та соціальної політики за участю представників Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції інших центральних органів виконавчої влади на другому засіданні Ради було обговорено актуальні проблеми забезпечення прав трудових мігрантів та їх соціальної підтримки. Також було обговорено питання щодо  стану підготовки Указу Президента України „Про затвердження Концепції державної міграційної політики”.

 Діяльність громадських організацій трудових мігрантів в Україні координує Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні, голова якої є заступником голови Ради з питань трудової міграції при Кабінеті Міністрів України. Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні розпочала роботу щодо налагодження  звязків із закордонними представництвами організацій трудових мігрантів і мала доповісти про проведену роботу на  третьому засіданні Ради, проведення якого було заплановано на грудень 2010 р. У звязку із підписанням 9 грудня ц.р. Президентом України В.Ф.Януковичем Указу №1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” проведення третього засідання Ради перенесено на 2011 рік.

 

 

11) продовжити співробітництво у  складі двосторонніх міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин та ініціювати створення нових комісій з державами, в яких проживає значна кількість закордонних українців;

 

        Важливим механізмом міжнародного співробітництва  у сфері захисту прав національних меншин є міжурядові українсько-угорська, українсько-румунська та українсько-словацька комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, а також Підкомісія з питань співробітництва в галузі забезпечення  культурно-мовних потреб  національних меншин Підкомітету з питань гуманітарного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

У першому кварталі 2011 року засідання згаданих міжурядових комісій не відбувалися.

Після ратифікації молдавською стороною Угоди між Україною та Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин, українська сторона продовжуватиме роботу зі створення українсько-молдовської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

 

 

12) активізувати переговорний процес щодо укладення двосторонніх міжнародних договорів між Україною та іноземними державами про працевлаштування та соціальний захист трудових мігрантів, взаємне визнання документів про освіту, визнання українських посвідчень водія;

 

    Міністерство закордонних справ України спільно з Міністерством соціальної політики України забезпечують проведення переговорного процесу щодо укладення двосторонніх договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення громадян з країнами, в яких чисельність українських трудових мігрантів є значною.   

       У зв’язку з прийняттям 01.12.2010 р. Закону України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Іспанією щодо врегулювання та порядкування трудових міграційних потоків між двома державами” (№ 2727-VI) МЗС України нотифікувало Посольство Королівства Іспанія в Україні щодо виконання Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання згаданою Угодою чинності (нота МЗС від 06.01.2011 № 72/23-612/1-24). Наразі очікується відповідь іспанської сторони.

     У лютому 2011 року МЗС України сприяло передачі проектів Меморандуму про співробітництво між ФМС РФ і Мінсоцполітики України з питань трудової міграції та Моделі співробітництва у сфері трудової міграції РФ і України.

  Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 15.03.2011 р. № 11479/1/1-11 надано дозвіл на укладання Меморандуму між Міністерством соціальної політики України та Федеральною міграційною службою Російської Федерації з питань трудової міграції. Проект Меморандуму відпрацьовано двосторонньою робочою групою, до якої входять представники Мінсоцполітики України та ФМС РФ.

       Міністерство соціальної політики разом з МЗС продовжувало в першому кварталі 2011 року відповідну роботу щодо укладання двосторонніх та приєднання до багатосторонніх договірних  документів з працевлаштування та соціального забезпечення між країнами, в яких чисельність українських трудових мігрантів є вагомою.

       Було підготовлено та направлено на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади наступні документи:

 1. Проект Закону України „Про ратифікацію Конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав”;

 2. Проект Закону України „Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав”;

3. Проект  Закону України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою про соціальне забезпечення”;

4. Проект Указу Президента України „Про уповноваження С.Тігіпка на підписання Угоди між Україною та Іспанією про соціальне забезпечення”;

5. Проект Указу Президента України „Про уповноваження С.Тігіпка на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення”;

6.  Проект Договору між Україною та Республікою Сербія про соціальне забезпечення.

 

13) вивчити можливість лібералізації митних процедур стосовно ввезення власного майна, придбаного за кордоном, для громадян України – трудових мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну;

 

     Умови і порядок прибуття в Україну чи залишення в Україні іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання визначено Законом України від 07.06.2001  № 2491-Ш „Про імміграцію”. Разом із зазначеним,  статтею 8 Закону України від 07.06.2004  №1582- IV „Про правовий статус закордонних українців” для  закордонних українців передбачена можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза квот на імміграцію.

    Процедура оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном та повернення в Україну також нормативно закріплена законодавством (зокрема, Порядком провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2004  №1603, Порядком розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 22.11.99 №201, Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006  №600, Правилами ведення обліку громадян України,  які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей-громадян України, які всиновлені іноземцями, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 29.11.99  №207-а).

     При цьому, відповідно до статті 8 Закону України від  13.09.2001 №2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,  митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться ( пересилаються) громадянами на митну територію України” при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування особисті речі, що ввозяться  (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби за дотримання певних умов.

Зважаючи на викладене, у разі переселення фізичних осіб на постійне місце проживання в Україну, у тому числі й закордонних українців і громадян України, законодавством вже передбачені „митні пільги” в оподаткуванні, які повністю узгоджуються з передбаченою  законодавством процедурою прибуття чи залишення в Україні іноземців та оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном, отримання документів на право постійного проживання в Україні громадян України. Отже, в межах компетенції Держмитслужби відсутня необхідність вдосконалення митних процедур при ввезенні такими громадянами предметів у разі переселення на постійне проживання в Україну.

За відсутності у громадян України документів, що підтверджують факт переселення на постійне проживання в Україну, в тому числі офіційного оформлення виїзду/залишення на постійне проживання за кордоном, відповідно до законодавства, митне оформлення предметів таких громадян здійснюється на загальних підставах (без надання пільг в оподаткуванні).

Для визначення можливості лібералізації митних процедур стосовно ввезення власного майна, придбаного за кордоном, для громадян України – трудових мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну, на думку Держмитслужби, першочерговим завданням є визначення кола осіб, яких можна вважати трудовими мігрантами, та перелік документів, що підтверджують належність осіб до цієї категорії. Будь-яких норм, що визначають  правовий статус громадян України - трудових мігрантів законодавством України не встановлено. Водночас, усвідомлюючи нагальність порушеного питання, Держмитслужба за необхідності готова прийняти участь у робочих нарадах щодо практичної реалізації та вироблення підходів до ефективного вирішення поставлених завдань.

 

14) з метою вивчення мови, історії, традицій, культури України запровадити постійні програми обміну між молодіжними та студентськими організаціями України та закордонних українців;

 

      З 10 лютого по 10 березня 2011 р. за сприяння Міністерства культури України були проведені майстер - класи з хореографії для українського підліткового хореографічного колективу «Натхнення» з Регіону Мурсія (Королівство Іспанія). 

 

 

 

 

15) висвітлювати діяльність держави у сфері співробітництва із закордонними українцями, проводити роз’яснювальну роботу серед їхніх громад з популяризації статусу закордонного українця;

 

      Міністерство закордонних справ України на постійній основі проводить роз’яснювальну роботу серед українських громад з популяризації статусу закордонного українця. На веб-сайтах МЗС та закордонних дипломатичних установ створені відповідні рубрики щодо зв’язків із закордонними українцями, зокрема розміщена інформація про умови набуття статусу закордонного українця та про пільги для осіб, які його набули.

Держкомтелерадіо забезпечує широке висвітлення тематики, пов’язаної із життям закордонних українців державними телерадіокомпаніями в  рамках реалізації бюджетних програм 17011 «Збирання, обробка та поширення офіційної інформаційної продукції», 1701150 «Трансляція телепрограм, вироблених для державних потреб». 1701080 «Виробництво та розповсюдження телепрограм для державних потреб» та  1701120 «Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, за якою фінансується Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Тематика світового українства найбільше представлена в ефірі «Всесвітньої служба «Українське  телебачення і радіомовлення» (УТР) та «Всесвітньої служби радіомовлення України» Національної радіокомпанії України, діяльність яких спрямована на забезпечення інформаційних потреб закордонних українців.

У звітному періоді  в ефірі УТР тема закордонних українців висвітлювалася в програмах – «Новини» (в тому числі англомовному випуску), «Україна: час місцевий», «Актуально», «Євротяжіння» та інших. Телерадіокомпанія продовжила трансляцію тематичної програми  про життя українських громад  у різних куточках світу «Енциклопедія української діаспори» та виходять програми і документальні фільми про відомі особистості світового українства .

«Всесвітня служба радіомовлення України» зазначену тематику висвітлює в аналітичних програмах «Україна сьогодні: політична ситуація», «Європейський ракурс». «Відлуння», «Українці в світі». На аудиторію українців, які мешкають закордоном, спрямовані культурно-мистецькі та фольклорні передачі «Поштова скринька», «Калина», «На ваше замовлення», «Україна мистецька», «Джерело», «Україна літературна», «Моя Україна», «Український вимір».

Державними телерадіокомпаніями у звітному періоді широко висвітлювалися актуальні питання життя закордонних українців, зокрема розвиток подій та офіційну позицію України стосовно ситуації в Російській Федерації навколо громадських організацій української діаспори. Виходили сюжети та інформаційні повідомлення «Укрінформу»,  присвячені розробці Державної цільової програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року.

 

 

16) з метою забезпечення інформаційних потреб закордонних українців активізувати процес розширення за обсягами і напрямками мовлення регулярної трансляції українських теле- та радіопрограм на країни компактного проживання закордонних українців, сприяти відкриттю в них нових кореспондентських пунктів вітчизняних засобів масової інформації;

 

Перша національна супутникова телерадіокомпанія Державна телерадіокомпанія «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» (УТР) забезпечує присутність України у світовому інформаційному просторі.

Щодня УТР здійснює мовлення на 82 держави світу та повноцінне Інтернет-мовлення в реальному часі. Обсяг мовлення телерадіокомпанії становить 72 години на добу (24 години - на Євразію, 24 години - на Північну Америку).  Технічні засоби компанії  щоденно фіксують підключення до її програм близько 1 млн. закордонних приймачів та близько 400 зарубіжних абонентів.

УТР здійснює пряме Інтернет-мовлення 24 години на добу через три Інтернет-вузли (для Східної Європи (м. Київ), для країн Центральної та Західної Європи і Азії (м. Лондон) для країн Америки (м. Нью-Йорк), що дає можливість вільно приймати програми у 105 країнах світу. Вебсайт УТР щодня відвідує 15-25 тисяч користувачів.

УТР  розповсюджує власні  програми згідно з  угодами, укладеними  з такими російськими кабельними операторами: «Молодая культура Сибири», а також в кабельних мережах  м. Санкт-Петербурга. Супутникове мовлення – “Hellas Sat 2”  Греція (39 о◦E) (територія Євразії) 24 години на добу, американський супутник «Інтелсат ІІІR» (територія Північної Америки) 24 години на добу.

Аудиторія УТР налічує понад 23 млн. глядачів у світі і приблизно стільки ж в Україні, в тому числі в кабельних мережах – 7,5 млн. абонентів.

Слід зазначити, що телерадіокомпанія функціонує в умовах постійного недофінансування. Тенденція до обмеження виділення коштів для трансляції і виробництва програм (УТР), призводить до скорочення обсягів мовлення та погіршення якості трансляції і зменшення території розповсюдження телесигналу.

Національна радіокомпанія України  здійснює мовлення  на трьох загальнонаціональних каналах  - УР-1, УР-2 («Промінь), УР-3 («Культура). Всесвітня служба «Радіо Україна» (ВСРУ) забезпечує іномовлення  українською, англійською, німецькою та румунською мовами. Програми НРКУ  поширюються на території Росії на коротких хвилях. Першу програму  Українського радіо та програми «Культура» можна прослуховувати в Білорусії, країнах Балтії, Західній та Північній частині Росії. Окрім  того, державна  радіокомпанія  транслює свої програми у відкритому форматі через супутник Astra 4A  на понад 80 держав Європи, Азії та Африки  та  в режимі прямого ефіру (Real  Audio) в Інтернет.

Національною телекомпанією України у 2010 році була проведена робота з підготовки запуску міжнародної версії «Першого національного» телевізійного каналу (супутниковий канал «Перший Ukraine») і 30 листопада 2010 року відбувся його тестовий запуск.  «Перший Ukraine» створений для  трансляції на територію Російської Федерації через супутникову платформу ТОВ «НТВ-Плюс». У звітному періоді Держкомтелерадіо спільно з НТКУ продовжило роботу над вирішенням організаційних питань щодо  забезпечення трансляції каналу «Перший Ukraine» на територію Російської Федерації.

Відкриття кореспондентських  пунктів  вітчизняних  засобів масової інформації

Кореспондентську мережу за кордоном, в тому числі в країнах компактного проживання української діаспори, нині мають Національна радіокомпанія України та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Власкори НРКУ працюють  в Російській Федерації, Угорщині,  Португалії, Естонії, Латвії, Литві і Канаді. Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ» має діючі кореспондентські пункти у Варшаві, Софії, Вашингтоні, Будапешті, Берліні, Москві, Пекіні та Брюсселі. Протягом останніх двох років відкриття нових кореспондентських пунктів не відбувається через відсутність необхідних коштів.

Разом з цим, сьогодні «Укрінформ» в рамках угод з 34 агенціями країн близького і далекого зарубіжжя щодня надсилає адаптовану інформацію про найважливіші події суспільно-політичного та соціально-економічного життя української держави.

«Укрінформ» проводиться постійна робота з укладання угод із закордонними партнерами. Так 25 січня 2011 підписано Угоду про співробітництво між Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» і Турецьким інформаційним агентством «Анадолу Ажанси».

Агентство з метою задоволення інформаційних і культурних потреб української діаспори в Придністров’ї забезпечує для 14 громадських українських осередків в цьому регіоні вільний доступ до агентського сайту «Єдина Україна».

З метою розбудови мережі закордонних корпунктів «Укрінформу»  та розширенню за кордон національного мовлення Держкомтелерадіо у звітному періоді подано пропозиції МЗС України до проекту Державної програми  співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року щодо створення корпунктів «Укрінформу» в Австрії, Аргентині, Бразилії, Казахстані, Канаді, Молдові, Румунії, Словаччині, Італії і Узбекистані та збільшення за обсягами і напрямами мовлення регулярної трансляції у відкритому режимі українських теле- та радіоканалів супутниковими каналами зв’язку на держави СНД, Східної та Центральної Європи з відповідним фінансуванням.

Задоволення інформаційних потреб українців

З метою задоволення культурно-освітніх та інформаційних потреб української діаспори в Республіці Білорусь в рамках участі України XVIII Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку (9-13 лютого 2011р.), яку забезпечувало Держкомтелерадіо, у приміщенні Посольства України в Республіці Білорусь, відбувся культурно-історичний захід «Пізнай Україну», на якому члени української делегації зустрілися з українською громадою Мінська та передали частину книжкової експозиції культурно-інформаційному центру при Посольстві України в Республіці Білорусь з метою поповнення бібліотечних фондів місцевої української громади

      Національна експозиція України на виставці-ярмарку складалася з   321 примірника вітчизняної друкованої продукції, зокрема, книг, випущених за бюджетною програмою «Українська книга» у 2008-2009 роках, а також видання державних та приватних видавництв і видавничих організацій.

 

 

17) вивчити питання щодо можливості створення в місті Києві Світового культурно-інформаційного центру українців

МЗС

МКТ

Мінекономіки

Фонд держмайна

Київська міська держадміністрація

 

Управління гуманітарної

політики

 

        Київською міською державною адміністрацією опрацьовано питання щодо створення в м. Києві Світового культурно-інформаційного центру українства. На даний час (перший квартал 2011 р.) територіальна громада м. Києва вичерпала всі можливості щодо виділення приміщень та надання необхідного фінансування.

         З огляду на міжнародний досвід співпраці  із співвітчизниками, МЗС в принципі підтримує ідею створення в Києві Світового культурно-інформаційного центру українства, за умови наявності достатнього фінансування.

 

 

 

Квітень 2011 року                                                                                                                                              МЗС України

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33