Головна > Текстові публікації > Архів документів
21 вересня 12:51
Верховною Радою України прийнято євроінтеграційний проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про національні меншини (спільноти) України” щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України (реєстр. № 9610) докладніше
20 вересня 11:12
Відбулось засідання Комітету докладніше
13 вересня 12:34
Відбулось засідання Комітету докладніше
13 вересня 09:16
Голова Комітету Андрій Задорожний: «Псевдовибри, проведені державою-агресором на тимчасово окупованих територіях України, суперечать нормам міжнародного права та є юридично нікчемними» докладніше
23 серпня 17:44
Верховною Радою України прийнято два законопроекти, підготовка яких у парламенті здійснювалась Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин докладніше
21 серпня 13:58
Відбулось засідання Комітету докладніше
10 серпня 15:56
Відбулось громадське обговорення законопроекту, спрямованого на виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» докладніше
02 серпня 15:26
Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання, реєстр. № 9310 від 19.05.2023
докладніше
21 травня 2009, 11:59

20 травня 2009 року Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів круглий стіл на тему: "Проблеми законодавчого врегулювання етнонаціональної політики в Україні. Основні критерії майбутніх законів".

20 травня 2009 року Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів круглий стіл на тему: “Проблеми законодавчого врегулювання етнонаціональної політики в Україні. Основні критерії майбутніх законів”.

Метою круглого столу було обговорення проблем, пов’язаних із гарантуванням громадянам України незалежно від ознак раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, етнічного походження, мовних або інших ознак - права на створення однакових можливостей для їх участі у політико-правовій, соціально-економічній, духовно-гуманітарній сферах та у сфері інформації. Крім того, - узгодження позицій народних депутатів України, виконавчої влади і представників громадських організацій, та підготовка до розгляду Верховною Радою України законопроектів “Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”, реєстр. № 3581 від 30 грудня 2008 року, внесеного Кабінетом Міністрів України та “Про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики”, реєстр. № 3106  від   2  вересня  2008 року,  внесеного  народним  депутатом  України М. М. Папієвим.

Відкриваючи засідання, Перший заступник Голови Комітету В. В. Таран зазначив, що наша держава на сьогодні має значну кількість нормативних актів у галузі етнополітики, це закон “Про мови в Українській РСР”, “Про національні меншини в Україні”, широко закріплені права етнічних спільнот в Конституції України. Підписані і ратифіковані базові міжнародні документи у цій царині. Зокрема, Рамкова конвенція Ради Європи щодо захисту національних меншин та Європейська хартія регіональних мов або мов меншин.

Свого часу законодавство у галузі забезпечення прав національних меншин, підкреслив він, було визнаним одним з найкращих в Європі. Проте, норми чинного закону “Про національні меншини в Україні” з розвитком законодавства стали недостатніми для регулювання етнонаціональних процесів. Окремі норми цього Закону, як, наприклад, положення статті 14 щодо права національних громадських об'єднань висувати  своїх кандидатів  у депутати  на виборах органів державної влади, не можуть бути реалізовані на практиці, що робить їх декларативними. Є також потреба привести нормативно-правову базу у сфері міжнаціональних відносин у відповідність до Конституції України та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України.

Ще 8 лютого 2006 року Рада  національної  безпеки  і  оборони України, розглядаючи питання "Про  суспільну  ситуацію  в Автономній Республіці Крим" ухвалила рішення, яке було введено відповідним Указом Президента. В ньому доручалось Кабінету Міністрів України  за  участю  низки державних інституцій та неурядових аналітичних організацій розробити та подати у чотиримісячний  строк проект  закону  про основи етнонаціональної політики. А у  тримісячний  строк  після  прийняття  закону   про   основи етнонаціональної політики подати пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про національні меншини в Україні" та  інших законодавчих актів,  які  регулюють  міжнаціональні  відносини,  з метою забезпечення системного розвитку законодавства у цій сфері.

В. В. Таран звернув увагу учасників на те,  що питання прийняття нової редакції закону “Про національні меншини в Україні” було поставлене в пряму залежність від ухвалення основ етнополітики. Тому цілком очевидно, що відсутність закону, який би визначив основні засади чи Концепцію етнополітики України гальмує подальший розвиток законодавства у сфері міжнаціональних відносин.

Відкладати далі нікуди, наголосив народний депутат, адже спроби комплексного правового врегулювання питань етнополітики, а саме, прийняття рамкового документа, який би став матрицею для подальшого розвитку законодавства у цій сфері тривають впродовж десяти років.

На думку В. В. Тарана, потрібно рухатись вперед і Комітет готовий виконувати свою місію в цьому процесі.

В засіданні круглого столу взяли  участь народні депутати України, представники міністерств і відомств, наукових установ, громадських організацій національних меншин України та міжнародних організацій. Усього – понад 80 чоловік. 18 з них мали можливість взяти участь в обговоренні.

Підсумовуючи дискусію, В. В. Терен сказав, що усі думки і пропозиції учасників круглого столу будуть враховані в ході роботи Комітету над вищезгаданими законопроектами

Стенограма круглого буде розміщена на сайті Комітету пізніше.

 

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин