Інформація щодо розгляду питань, визначених порядком денним засідання Комітету 21 червня 2012 року.

 

Порядок денний засідання Комітету 21 червня 2012 року:

 

1 . Проект Закону про Єдиний державний демографічний реєстр,

р. № 10492, внесений народним депутатом України Грицаком В.М.

2. Проект   Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції,   р.  № 10268 (друге читання)

         3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці),

р. № 8487 (повторне перше читання).

4. Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи" (друге читання).

 

1. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  на своєму засіданні 21 червня 2012 розглянув проект Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр» реєстр. № 10492 від 18.05.2012 р., внесений народним депутатом України Грицаком В.М.

Ціллю прийняття законопроекту є запровадження загальноприйнятої європейської практики щодо створення та забезпечення функціонування реєстру населення, а також виконання Україною своїх зобов’язань перед європейською спільнотою на шляху до членства в Європейському Союзі в частині, що стосується забезпечення в державі обігу документів з електронним носієм інформації.

На засіданні Комітету було зазначено, що законопроект спрямований на забезпечення ефективного державного управління шляхом централізованого порядку обліку населення країни, створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками. Прийняття законопроекту забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань з питань боротьби з тероризмом, незаконною міграцією та організованою міжнародною злочинністю.

Внесений законопроект передбачає запровадження документів України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО).

 Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр» реєстр. № 10492 від 18.05.2012 р., внесений народним депутатом України Грицаком В.М. прийняти за основу.

 

2.  Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 21 червня 2012 року розглянув  проект   Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції” (реєстр.  № 10268) допрацьований до другого читання відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 2012 року  4882-VI.

На засіданні члени Комітету зауважили, що даний законопроект розроблено у зв’язку із необхідністю приведення законодавства у відповідність до Конституції України в частині перерозподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у зв’язку з проведенням адміністративної реформи на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".

Метою проекту Закону є внесення змін до законодавчих актів України у сферах громадянства, реєстрації фізичних осіб та порядку оформлення документів для виїзду за кордон в частині перерозподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади. Законопроектом пропонується внесення змін до двох законодавчих актів України, які регулюють питання діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та Міністерства закордонних справ України.

  На засіданні Комітету було зазначено, що проведена активна робота по опрацюванні даного законопроекту із залученням представників центральних органів виконавчої влади, державної міграційної служби, експертів. Було внесено 20 поправок від суб’єктів права законодавчої ініціативи – більшість з яких враховано.

За результатами обговорення Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект   Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції” реєстр.  № 10268 від 26.03.2012, внесений народним депутатом України Олійником В.М.  прийняти у другому читанні та в цілому як закон.

 

3. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 21 червня 2012 року   розглянув проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці), (реєстр. № 8487), допрацьований відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 травня 2012 року № 4700-VI “Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці)”.

На засіданні Комітету було зазначено, що під час доопрацювання законопроекту були враховані зауваження та пропозиції надані Комітету у висновках Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, народних депутатів України та зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Головну увагу було приділено вдосконаленню положень базового закону “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, зокрема, дано визначення прямої і непрямої дискримінації, приведено його положення у відповідність до Законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні органи виконавчої влади”, тощо.

Також  була змінена назва законопроекту на проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків)”.

За результатами обговорення Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків)” реєстр. №8487 доопрацьований Комітетом прийняти за основу.

 

4.  Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 21 червня 2012 року розглянув  проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи"        (р. № 10247) , підготовлений до другого читання відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 травня 2012 року № 4707-VI “Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи".

На засіданні Комітету було наголошено, що вищезгадані парламентські слухання викликали великий  суспільний інтерес. В ході слухань був даний ґрунтовний аналіз нинішнього стану реалізації етнополітики України і внесені пропозиції щодо подальшого її формування.

Комітет ґрунтовно підійшов до розробки проекту рекомендацій. В основу були покладені пропозиції висловлені  урядом, провідними науковими установами, громадськими організаціями. Зазначений проект був погоджений із Кабінетом Міністрів  України, Міністерством культури, Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної політики, Міністерством закордонних справ, Державним комітетом телебачення і радіомовлення, Центральною виборчою комісією.

На засіданні Комітету було наголошено, що  при доопрацюванні Рекомендацій до другого читання до Комітету надійшла 31 пропозиція від суб’єктів права законодавчої ініціативи, значну частину з яких було  враховано.

 За результатами обговорення Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи"                     реєстр.  № 10247 від 22.03.2012  прийняти у другому читанні та в цілому.

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Архів документів”

26 листопада 2014 14:09
18 вересня 2014 12:09
26 червня 2014 16:06
19 червня 2014 13:57
19 червня 2014 13:52
10 червня 2014 09:59
22 травня 2014 12:21
06 травня 2014 09:29
05 травня 2014 17:37
27 березня 2014 12:33