ПРОТОКОЛ № 11

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

                                                                           

          

                                                                                                                                                                                                                          19 червня 2013 року  14.30

 

                                                                                             

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Герман Г.М., Джемілєв М., Попеску І.В., Самойленко В.П., (відсутні - Луценко І.С., Шевченко А.В.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Чигрин А.В., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Теплюк В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ :

-        на розгляд першого питання:

         Мочков Олександр Борисович – народний депутат України (відсутній);

         Науменко Наталія Миколаївна – директор Департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби України;

         Данилюк Віктор Олександрович – головний спеціаліст Департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби України;

        

-        на розгляд другого питання:

         Ємельянова Інна Іванівна – Перший заступник Міністра юстиції України;

Міщенко Андрій Михайлович – керівник Управління забезпечення зв’язків з Верховною Радою України Адміністрації Президента України;

         Крикливенко Богдан Володимирович – керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

         Кривда Світлана Геннадіївна – завідувач відділу моніторингу дотримання законодавства про захист персональних даних Управління з дотримання прав у галузі інформаційного права Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради;

        

-        на розгляд третього питання:

         Ківалов Сергій Васильович – народний депутат України (відсутній);

Колесніченко Вадим Васильович - народний депутат України (відсутній);

Смокович Михайло Іванович – суддя Вищого адміністративного суду України;

Олдріх Андрисек – Регіональний Представник Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні;

Плечко Дмитро – радник з правових питань Представництва УВКБ ООН в Україні;

 

-        присутні на засіданні:

         Черниш Ілона Борисівна – головний спеціаліст Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Товт Михайло Михайлович – почесний голова Демократичної спілки угорців України, народний депутат України ІІ скликання.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.                 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо заборони подальшого в’їзду в Україну), реєстр. № 2304 від 14.02.2013 р., внесений народним депутатом України Мочковим О.Б.

2.       Пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», реєстр. № 2836.

         3.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства), реєстр. № 2743 від 05.04.2013 р., внесений народними депутатами України Ківаловим С.В., Колесніченком В.В.

4.       Про стан підготовки парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (3 липня 2013 р.).

5.       Про проведення парламентських слухань на тему політико-правової оцінки насильницької депортації українців з їх етнічних земель на території Польщі (Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини), яка відбулася на підставі угоди від 09.09.1944 року між Українською РСР та Польським комітетом національного визволення, та законодавчого врегулювання поновлення прав депортованих громадян.

6.       Про відкриття фотовиставки, присвяченої Всесвітньому дню біженців (20 червня 2013 р., 14.30, вул. Грушевського, 5, третій поверх (кулуари)).

7.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо заборони подальшого в’їзду в Україну), реєстр. № 2304 від 14.02.2013 р., внесений народним депутатом України Мочковим О.Б.

Пацкан В.В. поінформував присутніх на засіданні, що народний депутат України Мочков О.Б. знаходиться на стаціонарному лікуванні, тому не може бути присутнім на засіданні Комітету У зв’язку з цим запропонував членам Комітету відкласти розгляд зазначеного питання.

УХВАЛИЛИ:

Зняти з розгляду порядку денного цього засідання Комітету проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо заборони подальшого в’їзду в Україну), реєстр. № 2304 від 14.02.2013 р., внесений народним депутатом України Мочковим О.Б.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Друге питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про пропозиції Президента України до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», реєстр. № 2836.

З даного питання виступив керівник Управління забезпечення зв’язків з Верховною Радою України Адміністрації Президента України Міщенко А.М., який доповів членам Комітету пропозиції Президента України. Зокрема, про висловлені у Пропозиціях Президента України зауваження щодо необхідності узгодження між собою підпункту 3 пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, яким Кабінету Міністрів України доручається протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом забезпечити у встановленому законодавством порядку знищення заяв про реєстрацію баз персональних даних, поданих до набрання чинності Законом, та ліквідацію Державного реєстру баз персональних даних з видаленням даних, які в ньому містяться, з абзацом четвертим статті 2 Закону України «Про захист персональних даних», в якому визначено, що «Державний реєстр баз персональних даних – єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки відомостей про зареєстровані бази персональних даних».

В ході обговорення члени Комітету відмітили, що неузгодженість цих норм спричинить ситуацію, коли на законодавчому рівні одночасно передбачатиметься як існування Державного реєстру баз персональних даних, так і його ліквідація. На думку членів Комітету, пропозиції Президента України до зазначеного Закону доцільно підтримати.

З цією метою народні депутати України запропонували врахувати пропозиції Президента України: виключити з розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону підпункт 3 пункту 3 та доповнити зазначений розділ Закону приписом щодо передачі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Державного реєстру баз персональних даних та заяв про реєстрацію баз персональних даних, поданих у встановленому порядку до набрання чинності цим Законом.

Перший заступник Міністра юстиції України Ємельянова І.І. висловилась на підтримку пропозицій Президента до зазначеного Закону, та поінформувала народних депутатів про узгодженість цієї позиції з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

В обговоренні цього питання взяли участь: Герман Г.М., Ємельянова І.І., Міщенко А.М., Пацкан В.В., Попеску І.В., Крикливенко Б.В.

УХВАЛИЛИ:

1.                 Рекомендувати Верховній Ради України прийняти Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», реєстр. № 2836, в цілому з урахуванням пропозицій Президента України.

2.                 Співдоповідачем з цього питання визначити Заступника Голови  Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Герман Ганну Миколаївну.

Результати голосування:

«за» - 5 (Гайдош І.Ф., Герман Г.М., Джемілєв М., Попеску І.В., Самойленко В.П.);

 «утримались» - 1 (Пацкан В.В.);

Бенюк Б.М. не голосував.

 

Третє питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства), реєстр. № 2743 від 05.04.2013 р., внесений народними депутатами України Ківаловим С.В., Колесніченком В.В.

З даного питання, головний консультант секретаріату Комітету Бузницький Ю.В., поінформував членів Комітету про основні положення законопроекту.

В ході обговорення члени Комітету висловили низку зауважень, зокрема щодо встановлення переваг іноземцям та особам без громадянства у порівнянні з громадянами України. А саме: для іноземців та осіб без громадянства, які звертаються до адміністративного суду з позовом за захистом своїх прав та інтересів, встановлюється, що видана ними довіреність фізичній особі на ведення такої справи в суді може бути посвідчена за рішенням суду.

Народні депутати України також звернули увагу, що законопроектом збільшується граничний термін вирішення питань про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства з 5 до 8 днів, що призведе до збільшення витрат з Державного бюджету України, оскільки осіб, які підлягають примусовому видворенню доведеться утримувати в пунктах тимчасового розміщення іноземців за рахунок бюджетних коштів.

Також, на думку членів Комітету, запропоновані зміни та доповнення до Кодексу адміністративного судочинства України (зміни до ст.183-5, та законодавча пропозиція щодо доповнення кодексу новою статтею 183-6) щодо вирішення місцевими загальними судам як адміністративними судам питань про затримання іноземців та осіб без громадянства з метою їхнього видворення - не узгоджується з нормами чинного законодавства. Зокрема, з нормами статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", якою передбачається повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та органу охорони державного кордону приймати рішення щодо розміщення іноземців та осіб без громадянства у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України (з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора).

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Герман Г.М., Данилюк В.О., Науменко Н.М., Пацкан В.В., Плечко Д., Попеску І.В., Смокович М.І.

УХВАЛИЛИ:

1.                 Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства), реєстр. № 2743 від 05.04.2013 р., внесений народними депутатами України Ківаловим С.В., Колесніченком В.В., відхилити.

2.       Висновок з цього питання надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

         Результати голосування:

         «за» - 4 (Бенюк Б.М., Герман Г.М., Пацкан В.В., Самойленко В.П.);  

         «проти» - 3 (Гайдош І.Ф., Джемілєв М., Попеску І.В.).

        

Четверте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про стан підготовки парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (3 липня 2013 р.).

З даного питання члени Комітету заслухали інформацію головного консультанта секретаріату Комітету Бузницького Ю.В. щодо списку учасників слухань, списку осіб, які записались на виступ, про пропозиції стосовно регламенту виступів та порядку ведення слухань.  

В ході обговорення члени Комітету відмітили велику кількість осіб, які попередньо висловили своє бажання виступити на парламентських слуханнях. З огляду на це було запропоновано зменшити тривалість часу для заслуховування доповіді і співдоповіді  та виступів в обговоренні питання. 

Крім цього, було запропоновано в регламенті парламентських слухань передбачити до 15 хвилин на відповіді представників органів державної влади на письмові запитання учасників заходу.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Герман Г.М., Пацкан В.В., Попеску І.В., Самойленко В.П.

          УХВАЛИЛИ:

1.       Затвердити регламент проведення обговорення питання на парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» передбачивши:

для доповіді представника Кабінету Міністрів України з обговорюваної теми – до 7 хвилин;

для співдоповіді Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин – до 7 хвилин;

для виступів в обговорені – до 3 хвилин;

для відповіді представників органів державної влади на письмові запитання учасників заходу – до 15 хвилин;

загальна тривалість засідання – 3 години.

2.       Доручити підкомітету з питань міграційної політики, громадянства, статусу іноземців та осіб без громадянства, біженців та у зв’язках з українцями, які проживають за кордоном спільно з секретаріатом Комітету доопрацювати та подати на затвердження Комітету список виступаючих осіб на парламентських слуханнях.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

П’яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проведення парламентських слухань на тему політико-правової оцінки насильницької депортації українців з їх етнічних земель на території Польщі (Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини), яка відбулася на підставі угоди від 09.09.1944 року між Українською РСР та Польським комітетом національного визволення, та законодавчого врегулювання поновлення прав депортованих громадян.

В ході обговорення члени Комітету погодились з необхідністю проведення публічного обговорення питань, пов’язаних з примусовим переселенням українців з їхніх етнічних земель на території Польщі (Холмщини, Підляшшя, Лемківщини, Надсяння), та за наслідками такого обговорення внесення пропозицій щодо правового регулювання пов’язаних з цим проблем.

Разом з тим, члени Комітету відзначили, що винесенню даного досить гострого питання на парламентські слухання має передувати його предметне обговорення за участі фахівців, науковців, представників органів виконавчої влади та громадських організацій з тим, щоб вийти на загал парламентських слухань з напрацьованим проектом рекомендацій.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Джемілєв М., Пацкан В.В., Попеску І.В.

          УХВАЛИЛИ:

1.       Провести комітетські слухання з питань правового регулювання статусу осіб, примусово переселених з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік у 1944 – 1951 роках, та відновлення їхніх прав.

         2.       Секретаріату Комітету врахувати прийняте рішення при підготовці проекту Плану роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та секретаріату Комітету на вересень 2013 року – січень 2014 року.

Результати голосування:

         «за» - 5 (Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Джемілєв М., Пацкан В.В.,         Попеску І.В.).

Герман Г.М., Самойленко В.П. не голосували.

 

Шосте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про відкриття фотовиставки, присвяченої Всесвітньому дню біженців (20 червня 2013 р., 14.30, вул. Грушевського, 5, третій поверх (кулуари)).

Голова Комітету Пацкан В.В. акцентував увагу присутніх, що кожного року представництва УВКБ ООН у різних країнах світу у співпраці з урядами, неурядовими партнерами та спонсорами організовують святкування Всесвітнього дня біженців близько 20 червня з метою поліпшити громадську обізнаність щодо важкої долі біженців в усьому світі та відзначити їх досягнення.

За попередньою домовленістю  між Комітетом та Регіональним Представництвом Верховного комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні, цього року висвітлення теми інтеграції біженців в українське суспільство відбудеться у формі фотовиставки, що проходитиме під егідою Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин в приміщенні Верховної Ради України з 20 червня по 4 липня 2013 року. Цього року ми хотіли б надати особливу увагу біженцям, які отримали підтримку від проекту ЄС «Місцева інтеграція біженців» та успішно інтегрувалися в українське суспільство.

Також, виставка буде частково присвячена досягненням Фрітьофа Нансена – норвезького вченого, дипломата, гуманіста та першого Верховного комісара у справах біженців Ліги Націй, який зіграв видатну роль в наданні допомоги біженцям в першій половині 20 століття.

УХВАЛИЛИ:

Членам Комітету взяти участь в урочистому відкритті фотовиставки, присвяченої Всесвітньому дню біженців, яке відбудеться 20 червня 2013 р. о 14.30 у Верховній Раді України (вул. Грушевського, 5, третій поверх (кулуари)).

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                             Пацкан В.В.

 

 

Секретар Комітету                                                                                        Гайдош І.Ф.

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку