Верховною Радою за поданням Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин у 2023 році прийнято 9 законодавчих актів

25 грудня 2023, 14:31

 

Комітетом підготовлено законопроекти:

 

1. Закон України "Про внесення змін до законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України" №2996-IX від 21.03.2023.

Цим Законом посилено значення і авторитет інституту Українського громадянства шляхом запровадження іспитів з основ Конституції України та історії України для прийняття до громадянства України.

2. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також внесення відомостей про зареєстроване або задеклароване місце проживання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України та на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії" №3054-IX від 11.04.2023.

Законом вирішено проблемні питання оформлення паспортних документів та реєстрації/декларації місця проживання осіб (у тому числі неповнолітніх) з тимчасово окупованих територій України та територій, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій. Закріплено можливість внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб з вказаних територій як до Єдиного демографічного реєстру, так і до реєстру територіальних громад, що є обов’язковою умовою для отримання державних послуг.

3. Постанова Верховної Ради України "Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році" №3126-IX від 30.05.2023.

Прийняття щорічної доповіді про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина з відповідними рекомендаціями для Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування стало важливим показником орієнтованості державної політики на дотримання основних принципів демократії в умовах війни.

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" щодо розширення переліку підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та приведення окремих його положень у відповідність із законодавством №3181-IX від 29.06.2023.

Закон прийнято як реакцію на широкомасштабне військове вторгнення  держави-агресора. Законодавчим актом доповнено перелік підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України документом, що підтверджує участь особи не тільки в АТО та ООС, а й у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

5. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про імміграцію" щодо вдосконалення умов і порядку імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства" №3180-IX від 29.06.2023.

Законом мінімізовано можливості для іноземців та осіб без громадянства отримувати дозвіл на імміграцію на підставі фіктивного шлюбу та розширено правові підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію, зокрема, особам, які були притягнуті до відповідальності за вчинення незаконного перетинання чи спроби незаконного перетинання державного кордону України, або порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї, порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

6. Постанова "Верховної Ради України Про Заяву Верховної Ради України про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" №3333-IX від 23.08.2023.

7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України" №3389-IX від 21.09.2023.

Положеннями прийнятого законодавчого акта враховано значну частину зауважень Венеційської комісії і створено передумови для покращення державної політики у сфері захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

8. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо деяких питань забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання" №3446-IX від 08.11.2023.

На рівні закону введено положення щодо формування органами місцевого самоврядування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Для зазначених цілей відповідним органам місцевого самоврядування надано додатковий інструмент - можливість орендувати житлові приміщення для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб.  Також законом на період дії воєнного стану Кабінету Міністрів України надано право визначити додатковий перелік особливо вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (крім тих, що вже визначені в законодавстві), які після закінчення шестимісячного строку не будуть змушені сплачувати орендну плату за проживання в тимчасовому житлі.

9. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів стосовно прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах" №3504-IX від 08.12.2023.

Законом вдосконалено законодавче регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, а також рекомендацій Венеційської Комісії. Прийняття закону стало важливим елементом виконання поставлених перед Україною завдань на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.