01 листопада 2013, 11:55

Протокол засідання Комітету № 14 від 18 вересня 2013 р.

 

ПРОТОКОЛ № 14

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

                                                                           

 

                                                                                                                                                                           18 вересня 2013 року  15.00

                                                                                             

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

ПРИСУТНІ:

Кошулинський Руслан Володимирович – Заступник Голови Верховної Ради України;

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Луценко І.С., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В., (відсутні – Герман Г.М., Джемілєв М.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Чигрин А.В., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Стеценко Н.В., Теплюк В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ :

-        на розгляд першого питання:

         Парубій Андрій Володимирович – народний депутат України;

Пімахова Діна Вікторівна – директор Департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України;

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 

-        на розгляд другого питання:

         Кунченко Олексій Петрович – народний депутат України (відсутній);

Будник Сергій Іванович – начальник Центру безпеки руху та автоматизованих систем при МВС України;

 

-        на розгляд четвертого питання:

         Мєхова Ніна Іванівна – головний спеціаліст відділу з питань трудової міграції Управління політики зайнятості та умов праці Міністерства соціальної політики України;

 

-        присутні на засіданні:

         Плюта Наталія Вадимівна – головний консультант Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.       Проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів), реєстр. № 2687 від 02.04.2013 р., внесений народним депутатом України Парубієм А.В.

2.1.    Проект Закону про внесення зміни до Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо продовження терміну дії посвідчень водія зразка СРСР), реєстр. № 2098а від 22.05.2013 р., внесений народним депутатом України Кунченком О.П.

2.2.    Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо використання посвідчення водія, виданого з використанням зразка бланку, затвердженого органом виконавчої влади СРСР), реєстр. № 2155а від 28.05.2013 р., внесений народним депутатом України Фурсіним І.Г.

3.       Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав людини в Україні».

4.       Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

5.       Про проект Програми проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у Закарпатській області (1-2 жовтня 2013 р.).

6.       Про звернення Міністерства культури України щодо кандидатури до персонального складу Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури.

7.       Про звернення Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо включення представника Комітету до складу Наглядової Ради проекту «Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні».

8.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів), реєстр. № 2687 від 02.04.2013 р., внесений народним депутатом України Парубієм А.В.

З даного питання виступив народний депутат України Парубій А.В., який поінформував членів Комітету, що метою законопроекту є вдосконалення чинного законодавства України у сфері отримання громадянства України іноземцями і особами без громадянства шляхом уточнення та конкретизації умов для набуття громадянства та приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів. Відповідні норми діючого Закону України «Про громадянство України» містять низку недоліків та формальних вимог щодо рівня володіння іноземцями, які хочуть набути громадянство України, українською мовою, знаннями Конституції України та чинного законодавства. Така ситуація призводить до проблем з соціальною адаптацією іноземців, які набули громадянство України.

Парубій А.В. зазначив, що законопроектом передбачається створення належних умов для отримання громадянства України іноземцями і особами без громадянства шляхом проведення письмового і усного тестування з знання головних норм Конституції України та української мови, достатніх для соціальної адаптації та інтеграції іноземців, які набувають громадянство України в українське суспільство. Крім того, пропонується внести уточнення до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про громадянство України», визначивши, що законні джерела існування для осіб, які прагнуть набути громадянство України, в сукупності не повинні бути нижче прожиткового мінімуму громадян.

Головний консультант секретаріату Комітету Бузницький Ю.В. поінформував членів Комітету про висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, у якому зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

В обговоренні цього питання взяли участь: Крикливенко Б.В.,     Луценко І.С., Парубій А.В., Пацкан В.В., Пімахова Д.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України «Про громадянство України» (щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів), реєстр. № 2687 від 02.04.2013 р., внесений народним депутатом України Парубієм А.В., прийняти за основу.

2.       Співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича.

Таке рішення підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Друге питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення зміни до Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо продовження терміну дії посвідчень водія зразка СРСР), реєстр. № 2098а від 22.05.2013 р., внесений народним депутатом України Кунченком О.П., та проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо використання посвідчення водія, виданого з використанням зразка бланку, затвердженого органом виконавчої влади СРСР), реєстр. № 2155а від 28.05.2013 р., внесений народним депутатом України Фурсіним І.Г.

В ході обговорення члени Комітету відзначили, що 17 вересня 2013 року Верховною Радою України прийнято Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» щодо врегулювання питання дії посвідчень водія зразків бланків, затверджених органами влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік (законопроект ініційований народним депутатом України Нечипоренком В.М. за реєстр. № 2633-1 від 04.04.2013 р.).  Цим Законом вже врегульовано коло питань, що пропонується врегулювати авторами законопроектів, реєстр. № 2155а та реєстр. № 2098а. За своєю суттю зазначені законопроекти повторюють положення регулювання одних і тих же суспільних відносин, що й прийнятий Закон, яким передбачено, що водійські посвідчення зразка, затвердженого за радянських часів можуть бути замінені на нові за бажанням їх власника та у випадках, передбачених чинним законодавством.

В обговоренні цього питання взяли участь: Будник С.І., Луценко І.С., Пацкан В.В., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В.

          УХВАЛИЛИ:

Відповідно до статті 94 Регламенту Верховної Ради України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи проект Закону про внесення зміни до Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо продовження терміну дії посвідчень водія зразка СРСР), реєстр. № 2098а від 22.05.2013 р., внесений народним депутатом України Кунченком О.П., та проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (щодо використання посвідчення водія, виданого з використанням зразка бланку, затвердженого органом виконавчої влади СРСР), реєстр. № 2155а від 28.05.2013 р., внесений народним депутатом України Фурсіним І.Г., без включення їх до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Таке рішення підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Третє питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав людини в Україні».

Заступник завідувача секретаріату Комітету Чигрин А.В. поінформувала членів Комітету, що запропонований проект рекомендацій підготовлено за підсумками проведення парламентських слухань «Стан дотримання прав людини в Україні», які відбулись 12 червня 2013 року. У секретаріаті Комітету проаналізовано та узагальнено пропозиції, які були виголошені учасниками парламентських слухань під час виступів. У рекомендаціях знайшли відображення нагальні проблеми, які є визначальними для сучасного стану дотримання прав людини в Україні, та відповідають тематиці проведених парламентських слухань.

В обговоренні цього питання взяли участь: Гайдош І.Ф., Крикливенко Б.В., Луценко І.С., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.       Проект Рекомендацій парламентських слухань «Стан дотримання прав людини в Україні» прийняти за основу.

2.       Проект Рекомендацій парламентських слухань «Стан дотримання прав людини в Україні» направити для внесення пропозицій Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини та Міністерству юстиції України.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Четверте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про рекомендації парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

Головний консультант секретаріату Комітету Бузницький Ю.В. поінформував членів Комітету, що запропонований проект рекомендацій підготовлено за підсумками проведення парламентських слухань «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», які відбулись 3 липня 2013 року. У секретаріаті Комітету проаналізовано та узагальнено пропозиції, які були виголошені учасниками парламентських слухань під час виступів. У рекомендаціях знайшли відображення нагальні проблеми у сфері української трудової міграції, які мають загальний характер та відповідають тематиці проведених парламентських слухань.  Разом з цим, пропозиції та звернення учасників парламентських слухань стосовно вирішення окремих питань, які не мають загального характеру і стосуються конкретних справ доцільно надіслати до відповідних міністерств і відомств, до повноважень яких належить вирішення цих питань.

В обговоренні цього питання взяли участь: Кошулинський Р.В., Луценко І.С., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.       Проект Рекомендацій парламентських слухань «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» прийняти за основу.

2.       Проект Рекомендацій парламентських слухань «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» направити для внесення пропозицій до най чисельних громадський організацій трудових мігрантів, які брали участь у парламентських слуханнях.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

П’яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Програми проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у Закарпатській області (1-2 жовтня 2013 р.).

З даного питання завідувач секретаріату Комітету Сімон В.П. поінформував народних депутатів України про орієнтовне коло учасників, регламент проведення засідання Комітету, інші заплановані заходи та організаційні питання.

          УХВАЛИЛИ:

Затвердити Програму проведення виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин у Закарпатській області (1-2 жовтня 2013 р.) (додається).

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Шосте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про звернення Міністерства культури України щодо кандидатури до персонального складу Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури.

          УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати ПАЦКАНА Валерія Васильовича, Голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до персонального складу Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури народного депутата України,.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Сьоме питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про звернення Міжнародної організації з міграції (МОМ) щодо включення представника Комітету до складу Наглядової Ради проекту «Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні».

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати ПАЦКАНА Валерія Васильовича, Голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до складу Наглядової Ради проекту «Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції і грошових переказів в Україні».

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                             Пацкан В.В.

 

 

Секретар Комітету                                                                         Гайдош І.Ф.