19 листопада 2013, 17:25

Протокол засідання Комітету № 18 від 6 листопада 2013 р.

 

 

                                                                                                                     ПРОТОКОЛ № 18

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      6 листопада 2013 року 14.30

                                                                                             

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В., (відсутні – Герман Г.М., Джемілєв М., Луценко І.С.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Чигрин А.В., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Стеценко Н.В., Теплюк В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ :

-        на розгляд першого та другого питання:

         Канівець Олег Леонідович – народний депутат України;

         Чаплига Михайло В’ячеславович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань комунікативної політики та зв’язків з громадськістю;

         Кушнір Ірина Володимирівна - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Конституційному Суді України;

         Нікітіна Тетяна Василівна – перший заступник директора Департаменту паспортної роботи та громадянства Державної міграційної служби України;

         Рибицький Олег Вікторович – заступник начальника відділу Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України;

 

-        на розгляд третього питання:

         Шипко Андрій Федорович – народний депутат України (відсутній);

         Бандуров Володимир Володимирович - народний депутат України (відсутній);

         Густіліна Олена Станіславівна – помічник-консультант народного депутата України Шипка А.Ф.;

 

-        на розгляд четвертого питання:

         Бурбак Максим Юрійович – народний депутат України (відсутній);

         Фищук Олександр Георгійович - народний депутат України (відсутній);

         Музичук Ольга Володимирівна – заступник Голови Державної архівної служби України;

         Кривошея Володимир Володимирович – перший заступник директора Українського інституту національної пам’яті;

 

-        присутні на засіданні:

         Черниш Ілона Борисівна – головний спеціаліст Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.       Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зазначення в свідоцтві про народження дитини її національності, реєстр. № 1133 від 20.12.2012 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л.

2.       Проект Постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», реєстр. № 2113 від 28.01.2013 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л.

3.       Проект Закону про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо реєстрації місця проживання осіб у заміських будинках (дачах), реєстр. № 2336а від 18.06.2013 р., внесений народними депутатами України Шипком А.Ф., Бандуровим В.В., Задорожним В.К., Павловим К.Ю., Дудкою О.І., Балицьким Є.В.

4.       Проект Постанови про утворення «Електронного архіву Голодомору», реєстр. № 2456а від 02.07.2013 р., внесений народними депутатами України Бурбаком М.Ю., Фищуком О.Г., Федоруком М.Т.

5.       Про направлення проекту Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944 – 1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, реєстр. № 3030 від 26.07.2013 р., внесений народним депутатом України Апостолом М.В., для одержання експертного висновку до Кабінету Міністрів України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту історії України НАН України.

6.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зазначення в свідоцтві про народження дитини її національності, реєстр. № 1133 від 20.12.2012 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л.

З даного питання виступив автор законопроекту народний депутат України Канівець О.Л., який поінформував членів Комітету, що законопроект розроблений з метою реалізації права громадян України на зазначення у свідоцтві про народження дитини її національності, а також вдосконалення регулювання  сфери державної реєстрації актів цивільного стану органами державної  реєстрації. Автор законопроекту зазначив, що відповідно до  Цивільного кодексу України кожна фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать  моральним засадам суспільства.

Головний консультант секретаріату Комітету Бузницький Ю.В. поінформував членів Комітету про висновки, що надійшли до цього законопроекту.

Так, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що запропоновані проектом доповнення вбачаються недоцільними. У висновку, зокрема звертається увага на те, що на сьогодні відсутній правовий механізм визнання належності особи до певної етнічної спільноти, так само як законодавчо не внормовано саму процедуру встановлення національності особи. На думку експертів управління, найбільш прийнятним шляхом визначення національності окремої людини доцільно визнати здійснення безпосередньо нею само ідентифікації.

Кабінет Міністрів України не підтримує зазначений законопроект. У наданому висновку Уряду, зокрема зазначається, що визнаючи та поважаючи право громадян України на національне самовизначення, держава діючи відповідно до стандартів Ради Європи, не передбачає фіксації відомостей про національність у будь-якому ідентифікаційному документі, не втручаючись таким чином в особисте життя громадян.

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважає законопроект таким, що суперечить законодавству України і пропонує його відхилити. У висновку, зокрема звертається увага на те, що делегування батькам права визначати національність дитини порушує положення Конвенції ООН про права дитини в частині необхідності обов’язкового врахування думки дитини.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Канівець О.Л., Кушнір І.В., Нікітіна Т.В., Пацкан В.В., Попеску І.В., Рибицький О.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зазначення в свідоцтві про народження дитини її національності, реєстр. № 1133 від 20.12.2012 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2.       Співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Друге питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», реєстр. № 2113 від 28.01.2013 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л.

З даного питання виступив автор законопроекту народний депутат України Канівець О.Л., якій поінформував членів Комітету, що законопроект розроблено з метою реалізації права громадян України на національне самовизначення.  Ним пропонується передбачити можливість за бажанням громадянина вносити в паспорт дані про його національність.

На думку автора законопроекту, прийняття запропонованих змін дозволить забезпечити захист права громадян на національне самовизначення, підтвердити статус України як  мононаціональної країни та зняти напругу серед населення стосовно цього питання.

Головний консультант секретаріату Комітету Бузницький Ю.В. поінформував членів Комітету про висновки, що надійшли до цього законопроекту. Так, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вважає, що за результатами розгляду на пленарному засіданні законопроект доцільно відхилити, а Кабінет Міністрів України у своєму висновку зазначив, що не підтримує цей законопроект.

У експертних висновках, зокрема йдеться про те, що відповідно до статті 24 Конституції України встановлено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Це означає, що кожний громадянин України має і може користуватись на рівних підставах з іншими громадянами всім обсягом конституційних прав і свобод без дискримінації з боку держави або інших осіб з будь-яких мотивів, зокрема за національною ознакою.

Єдиним базовим законодавчим актом, яким визначено перелік інформації, яка вноситься до документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, є Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 р. № 5492-VI (набрав чинності 06.12.2012 р.), яким не передбачено внесення інформації про національність особи.

У висновках наголошується, що існуюча на сьогоднішній день практика невнесення відомостей про національність до паспорту громадянина України як документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України, аналогічна практиці європейських та інших зарубіжних країн (наприклад, США), законодавство яких не передбачає занесення відомостей про національність у відповідні документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Канівець О.Л., Кушнір І.В., Нікітіна Т.В., Пацкан В.В., Попеску І.В., Рибицький О.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», реєстр. № 2113 від 28.01.2013 р., внесений народним депутатом України Канівцем О.Л., за результатами розгляду у першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2.       Співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, Голову Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Пацкана Валерія Васильовича.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Третє питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо реєстрації місця проживання осіб у заміських будинках (дачах), реєстр. № 2336а від 18.06.2013 р., внесений народними депутатами України Шипком А.Ф., Бандуровим В.В., Задорожним В.К., Павловим К.Ю., Дудкою О.І.,  Балицьким Є.В.

З даного питання  головний консультант секретаріату Комітету Надточій Л.І.  поінформувала членів Комітету, що законопроектом пропонується внести зміни до Житлового кодексу Української РСР та Цивільного кодексу України, відповідно до яких місцем проживання фізичної особи визначається також заміський будинок, розташований за межами населеного пункту на земельній ділянці, що призначена для індивідуального садівництва, та споруджений з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, який використовується для проживання або перебування особи.

В ході обговорення законопроекту члени Комітету підтримали законодавчу ініціативу щодо реєстрації місця проживання осіб у заміських будинках (дачах), проте звернули увагу на необхідність узгодження її з нормами чинного законодавства.

Народні депутати України зауважили, що для реєстрації місця проживання згідно з Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» необхідно, щоб фізична особа проживала або перебувала на території певної адміністративно-територіальної одиниці, мала адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та документ, що підтверджує, зокрема, право на проживання в житлі. Разом з тим, переважна більшість земельних ділянок, що призначені для індивідуального садівництва, розташовані поза межами населених пунктів, до того ж відповідно до статей 22, 35, 38 і 51 Земельного Кодексу України ці землі не належать до земель житлової та громадської забудови, а призначені для садівництва, вирощування сільськогосподарських культур, відпочинку. У разі включення заміських (дачних) будинків, які розташовані на земельних ділянках, що призначені для індивідуального садівництва, до переліку житла, необхідно у чинному законодавстві чітко унормувати порядок включення їх до відповідних адміністративно-територіальних одиниць та присвоєння адреси.

Тільки за таких умов, відзначили члени Комітету, громадяни зможуть реалізувати свої права і обов’язки, зокрема і щодо виборчого права.

В обговоренні цього питання взяли участь: Кушнір І.В., Нікітіна Т.В., Пацкан В.В., Попеску І.В., Рибицький О.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

Висновок та пропозиції внесені членами Комітету під час обговорення проекту Закону про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо реєстрації місця проживання осіб у заміських будинках (дачах), реєстр. № 2336а від 18.06.2013 р., поданого народними депутатами України Шипком А.Ф., Бандуровим В.В., Задорожним В.К., Павловим К.Ю., Дудкою О.І., Балицьким Є.В., направити до Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Четверте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Постанови про утворення «Електронного архіву Голодомору», реєстр. № 2456а від 02.07.2013 р., внесений народними депутатами України Бурбаком М.Ю., Фищуком О.Г., Федоруком М.Т.

Члени Комітету заслухали інформацію представників Державної архівної служби України та Українського інституту національної пам’яті щодо наявних ресурсів реалізації  законодавчої пропозиції про утворення «Електронного архіву Голодомору».

В ході обговорення законопроекту члени Комітету відзначили необхідність вивчення таких трагічних сторінок в історії Українського народу, що стосуються голодоморів, забезпечення широкого доступу до архівних документів з цих питань, поширення об’єктивної інформації про ці події, проведення заходів з вшанування пам’яті невинно загиблих.

Народні депутати України зауважили, що створення електронних баз архівних документів, проведення наукових досліджень, пов’язаних з Голодомором в Україні, напряму залежить від наявності відповідних ресурсів, в першу чергу бюджетного фінансування. На думку членів Комітету, твердження авторів законопроекту, що його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, є безпідставними, тому неврахування цього важливого чинника при прийнятті зазначеної Постанови призведе до неможливості її реалізації на практиці.

В обговоренні цього питання взяли участь: Кривошея В.В.,        Музичук О.В., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

Висновок та пропозиції внесені членами Комітету під час обговорення проекту Постанови про утворення «Електронного архіву Голодомору», реєстр. № 2456а від 02.07.2013 р., внесеного народними депутатами України Бурбаком М.Ю., Фищуком О.Г., Федоруком М.Т., направити до Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних технологій, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

Результати голосування:

«за» - 5 (Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.);

«утримався» - 1 (Самойленко В.П.).

 

П’яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про направлення проекту Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944 – 1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, реєстр. № 3030 від 26.07.2013 р., внесений народним депутатом України Апостолом М.В., для одержання експертного висновку до Кабінету Міністрів України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту історії України НАН України.

УХВАЛИЛИ:

Проект Закону про визнання депортованими громадян України, які у 1944 – 1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки на територію Союзу Радянських Соціалістичних Республік, реєстр. № 3030 від 26.07.2013 р., внесений народним депутатом України Апостолом М.В., направити до Кабінету Міністрів України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту історії України НАН України для одержання експертного висновку.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                             Пацкан В.В.

 

 

Секретар Комітету                                                                         Гайдош І.Ф.