30 квітня 2013, 10:56

Протокол засідання Комітету № 5 від 3 квітня 2013 р.

       

 

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                3 квітня 2013 року  13.00

                                                                                             

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Герман Г.М., Джемілєв М., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В., (відсутня – Луценко І.С.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Чигрин А.В., Буждиган В.П., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Стеценко Н.В., Теплюк В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ :

 

-        на розгляд другого питання:

Лутковська Валерія Володимирівна – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Крикливенко Богдан Володимирович – керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.       Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про судову експертизу» (щодо кадрового забезпечення), реєстр. № 2144 від 31.01.2013 р., внесений Кабінетом Міністрів України.

2.       Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

3.       Про проект Постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

4.       Про стан підготовки слухань в Комітеті на тему: «Збір та використання персональних даних про особу в контексті захисту прав людини» (10 квітня 2013 р.).

5.       Про стан підготовки виїзного засідання Комітету з питання «Про стан виконання державної Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року» (11 квітня 2013 р., м. Сімферополь).

6.       Про направлення проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для громадян пенсійного віку), реєстр. № 2633 від 25.03.2013 р., внесеного народним депутатом України Ляшком О.В., до Кабінету Міністрів України для надання експертного висновку.

7.       Проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України, реєстр. № 2617 від 22.03.2013 р., внесений народними депутатами України Яценюком А.П., Кличком В.В., Тягнибоком О.Я., Турчиновим О.В., Абдулліним О.Р., Андрієвським Д.Й., Томенком М.В., Павловським А.М., Федорчуком Я.П., Мартиненком М.В.

8.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про судову експертизу» (щодо кадрового забезпечення), реєстр. № 2144 від 31.01.2013 р., внесений Кабінетом Міністрів України.

З даного питання виступила заступник завідувача секретаріату Комітету Чигрин А.В., яка поінформувала членів Комітету, що проектом пропонується у частині третій статті 21 Закону України «Про судову експертизу» виключити слова «крім тих, які мають науковий ступінь,», що призведе у підсумку до встановлення загальної вимоги для всіх фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і отримали кваліфікацію судового експерта, незалежно від наявності наукового ступеня, один раз на три роки проходити стажування в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України відповідно до спеціальності та підтверджувати рівень своїх професійних знань.

Чигрин А.В. зауважила, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до даного законопроекту зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу.

В ході обговорення цього питання члени Комітету зазначили, що результатом ухвалення законопроекту стануть єдині вимоги щодо стажування і підвищення наукового рівня та кваліфікації для всіх осіб, які отримали кваліфікацію судового експерта, незалежно від їх фахової підготовки, кваліфікації і належності до державних спеціалізованих установ та дозволить забезпечити відповідність положень статті 21 Закону України «Про судову експертизу» вимогам Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Окремі члени Комітету не підтримали даний законопроект і звернули увагу на те, що поширення вимог щодо проходження стажування на судових експертів, які мають науковий ступінь, сприятиме нівелюванню досягнень осіб, які провадять наукову діяльність та негативно впливатиме на мотивацію щодо здобуття наукових ступенів.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Пацкан В.В., Попеску І.В., Самойленко В.П.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України «Про судову експертизу» (щодо кадрового забезпечення), реєстр. № 2144 від 31.01.2013 р., внесений Кабінетом Міністрів України,  за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2.      Висновок з цього питання надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

Результати голосування:

«за» - 5 (Джемілєв М., Гайдош І.Ф., Пацкан В.В., Попеску І.В., Самойленко В.П.);

«проти» - 1 (Бенюк Б.М.);

«утримались» - 1 (Шевченко А.В.);

Герман Г.М. не голосувала.

 

Друге питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Уповноважений Верховної Ради України Лутковська В.В. представила членам Комітету щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні та поінформувала про основні блоки питань, що входять до складу доповіді. Серед них: діяльність національного превентивного механізму проти катувань в Україні; право на судовий захист; дотримання соціально-економічних прав; дотримання прав дитини, недискримінація та гендерна рівність; дотримання виборчих та інших конституційних прав громадян; стан дотримання прав шукачів притулку тощо.

         Омбудсмен зауважила, що проект щорічної доповіді обговорено на засіданні Консультативної ради при Уповноваженому з прав людини.

         В ході обговорення окремі члени Комітету, визнали ґрунтовність представлених в доповіді розділів. Разом з тим, звернули увагу на відсутність інформації щодо ситуації з дотриманням права на свободу слова, стану забезпечення громадянам доступу до публічної інформації, а також стану дотримання прав національних меншин, українських трудових мігрантів та членів їх родин, журналістів.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Герман Г.М., Джемілєв М., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні взяти до відома.

 

 

Третє питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення».

Пацкан В.В. звернув увагу членів Комітету, що метою проведення Верховною радою України парламентських слухань є системне обговорення проблем захисту прав трудових мігрантів та закордонних українців, подальші кроки на шляху удосконалення законодавчого регулювання у зазначеній царині.

УХВАЛИЛИ:

Внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (3 липня 2013 року).

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Четверте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про стан підготовки слухань в Комітеті на тему: «Збір та використання персональних даних про особу в контексті захисту прав людини» (10 квітня 2013 р.).

З даного питання члени Комітету заслухали інформацію головного консультанта секретаріату Комітету Бузницьког Ю.В. щодо орієнтовного списку учасників, регламенту та порядку ведення слухань.  

          УХВАЛИЛИ:

Інформацію про стан підготовки слухань в Комітеті на тему: «Збір та використання персональних даних про особу в контексті захисту прав людини» (10 квітня 2013 р.) взяти до відома.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

П’яте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про стан підготовки виїзного засідання Комітету з питання: «Про стан виконання державної Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року» (11 квітня 2013 р., м. Сімферополь).

З даного питання завідувач секретаріату Комітету Сімон В.П. поінформував народних депутатів України про орієнтовне коло учасників, регламент проведення засідання, заплановані заходи та організаційні питання.  

          УХВАЛИЛИ:

Інформацію про стан підготовки виїзного засідання Комітету з питання: «Про стан виконання державної Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство на період до 2015 року» (11 квітня 2013 р., м. Сімферополь) взяти до відома.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Шосте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про направлення проекту   Закону про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для громадян пенсійного віку), реєстр. № 2633 від 25.03.2013 р., внесеного народним депутатом України Ляшком О.В., до Кабінету Міністрів України для надання експертного висновку.

УХВАЛИЛИ:

Направити проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо безоплатної заміни водійського посвідчення старого зразка для громадян пенсійного віку), реєстр. № 2633 від 25.03.2013 р., внесений народним депутатом України Ляшком О.В., до Кабінету Міністрів України для одержання експертного висновку.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Сьоме питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України, реєстр. № 2617 від 22.03.2013 р., внесений народними депутатами України Яценюком А.П., Кличком В.В., Тягнибоком О.Я., Турчиновим О.В., Абдулліним О.Р., Андрієвським Д.Й., Томенком М.В., Павловським А.М., Федорчуком Я.П., Мартиненком М.В.

Пацкан В.В. повідомив членів Комітету про те, що зазначений законопроект розглядається за дорученням Голови Верховної Ради України Рибака В.В. Метою проекту є розгляд питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за соціально-економічну ситуацію, яка склалась в Україні, прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, що матиме наслідком відставку всього складу уряду.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про відповідальність Кабінету Міністрів України, реєстр. № 2617 від 22.03.2013 р., внесений народними депутатами України Яценюком А.П., Кличком В.В., Тягнибоком О.Я., Турчиновим О.В., Абдулліним О.Р., Андрієвським Д.Й., Томенком М.В., Павловським А.М., Федорчуком Я.П., Мартиненком М.В., за наслідками розгляду прийняти за основу і в цілому.

2.      Висновок з цього питання надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, визначеного головним з підготовки даного законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 

Результати голосування:

«за» - 4 (Бенюк Б.М., Джемілєв М., Пацкан В.В., Шевченко А.В.);

«проти» - 3 (Гайдош І.Ф., Попеску І.В., Самойленко В.П.);

Герман Г.М. не голосувала.

 

Різне:

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про звернення Головної редакції мовлення румунською мовою ТО «Всесвітня служба радіомовлення України» щодо сприяння у вирішення проблемної ситуації, пов’язаної із скороченням працівників Головної редакції.

УХВАЛИЛИ:

Доручити секретаріату Комітету підготувати відповідне звернення до Кабінету Міністрів України.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про відзначення Почесною грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Бузницького Юрія Васильовича.

         УХВАЛИЛИ: Порушити питання перед Головою Верховної Ради України про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Бузницького Юрія Васильовича за вагомий особистий внесок у розробку та опрацювання проектів законодавчих актів щодо забезпечення прав і свобод громадян, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та у зв’язку  з 55-річчям від дня народження.

Таке рішення підтримали одноголосно усі присутні на засіданні члени

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                             Пацкан В.В.

 

 

Секретар Комітету                                                                                        Гайдош І.Ф.