До підсумків комітетських слухань щодо обговорення законопроекту "Про порядок організації і проведення мирних зібрань"

02 липня 2010, 15:07

До підсумків комітетських слухань щодо обговорення законопроекту

 "Про порядок організації і проведення мирних зібрань"

 

 

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин вніс на розгляд Верховної Ради України  проект Закону України  про порядок організації і проведення  мирних заходів (про мирні зібрання),  реєстр. № 2450, підготовлений до другого читання.

 Свобода мирних зібрань є фундаментальним правом людини та   основою демократичного суспільства. Цим зумовлюється надзвичайна суспільна важливість  даного законопроекту.

 До сьогодні в Україні не існувало законодавчого регулювання у цій сфері, воно запроваджується вперше. За роки незалежності України   законопроекти з даного питання, які розглядались кожним скликанням   парламенту, з різних причин  не знаходили  підтримки в сесійній залі.

Проект Закону України  про порядок організації і проведення  мирних заходів  (реєстр. № 2450)  розроблявся  Міністерством юстиції України кілька років і був  внесений Урядом  до Верховної Ради України. 

В ході підготовки  цього  законопроекту   до другого читання   робочою  групою  у складі  представників  Комітету, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України  була врахована значна кількість  зауважень і пропозицій, як суб’єктів права законодавчої ініціативи,  так і громадських організацій.

  Водночас, законопроект доопрацьовано з урахуванням спільного висновку  Венеціанської комісії та Бюро по демократичним інститутам  і правам людини ОБСЄ щодо  його редакції,  запропонованої  на перше читання. (Він  був отриманий  Комітетом   у  грудні 2009 р.)

 В результаті доопрацювання   текст проекту закону  приведено у відповідність з нормами Конституції України та   міжнародними стандартами в галузі захисту прав людини. Головним юридичним Управлінням Апарату Верховної Ради України цей законопроект був   завізований без змістовних зауважень.

Разом з тим, подання Комітетом згаданого законопроекту  на розгляд Верховної Ради України у другому читанні спричинило гостру дискусію  в середовищі ряду громадських організацій, що викликало  значний  резонанс в засобах масової інформації. В першу чергу,  це стосується  правового висновку щодо цього документу в цілому, а також  тлумачень   окремих його положень.

Зважаючи на звернення ряду громадських  правозахисних організацій  до Верховної Ради України з проханням  провести обговорення законопроекту за їх безпосередньої участі, та    відповідно до рішення Комітету - 24 червня ц.р.  відбулися слухання в Комітеті.  У них   також   взяли участь представники  зацікавлених міністерств і відомств, науковці.

 Загострена дискусія, на жаль, виявила відсутність консолідованої позиції в середовищі громадських організацій щодо подальшої роботи над текстом даного законопроекту та діаметрально протилежні думки з питання  доцільності його  ухвалення. В той час, як  одні наголошували  на актуальності і важливості даного законопроекту і пропонували прийняти його як Закон з урахуванням  поправок до окремих положень, то інші  взагалі висловлювали  загальне заперечення  необхідності ухвалення окремого закону про мирні зібрання. Пояснюючи це тим, що  право громадян збиратися мирно передбачено Конституцією України.

Зважаючи на викладені обставини,  Комітет вважає, що формування об’єктивної, виваженої та неупередженої громадської думки, а також відновлення конструктивної роботи  та співпраці  всіх зацікавлених сторін при подальшому доопрацюванні цього  законопроекту  може відбутися на ґрунті проведення незалежної, фахової, юридичної експертизи  його відповідності міжнародним стандартам авторитетною та впливовою експертною інституцією в галузі права і захисту прав людини, якою є Венеціанська комісія.

Комітет  на своєму засіданні 30 червня ц.р., прийняв рішення  звернутись до Голови Верховної Ради України  про направлення проекту Закону України  про порядок організації і проведення  мирних заходів ( про мирні зібрання), реєстр. № 2450, підготовлений до другого читання, до Європейської комісії за демократію  через право (Венеціанської комісії) для проведення експертизи.