Комітет відповів на "Заяву громадських організацій - учасників протесту проти законопроекту 2450"

16 липня 2010, 09:10

Комітет відповів на «Заяву  громадських організацій – учасників

протесту проти законопроекту 2450»

 

 

Інститут «Республіка»

В. Чемерису 

 

Шановний пане Володимире !

 

За дорученням Голови Верховної Ради України  в   Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянуто «Заяву  громадських організацій – учасників  протесту проти законопроекту 2450», яка надійшла на адресу Верховної Ради України за одним Вашим підписом.

У зв’язку з тим, що цією заявою поширена недостовірна інформація стосовно законодавчої роботи Комітету щодо підготовки до розгляду Верховною Радою України у другому читанні проекту Закону України  про порядок організації і проведення мирних заходів (про мирні зібрання) реєстр. № 2450, Комітет надає Вам  роз’яснення з цього питання, яке буде, також, опубліковано в засобах масової інформації.

 У зв’язку з необхідністю законодавчого забезпечення реалізації права громадян, встановленого статтею 39 Конституції України, Міністерством юстиції розроблено проект Закону України „Про порядок організації і проведення мирних заходів”. Внесений Кабінетом Міністрів України  законопроект   3 червня 2009 року  був прийнятий  Верховною Радою України у  першому читанні.

Для підготовки  проекту Закону України  «Про мирні зібрання »,   до другого читання  Комітетом була створена   робоча група, до складу якої також ввійшли   представники Секретаріату Кабінету Міністрів України,  Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України.

           При доопрацюванні законопроекту робочою групою враховувались  положення міжнародних  стандартів  щодо свободи мирних зібрань, зокрема Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Конвенції  про захист прав людини і основних свобод  1950 року, Керівних принципів  із свободи  мирних зібрань, підготовлених Радою експертів  з питань  свободи мирних зібрань Бюро  по демократичним інститутам  і правам людини  ОБСЄ та положення Конституції України. 

Під час підготовки даного  законопроекту  до другого читання  його положення суттєво  доопрацьовані  з урахуванням  зауважень Головного науково-експертного управління, Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, врахована також  переважна більшість   пропозицій  суб’єктів права законодавчої ініціативи  та пропозицій  громадських організацій.

 В цьому контексті, варто зазначити, що особисто Ви та «майбутні» «учасники  протесту проти законопроекту 2450» не прийняли запрошення щодо участі у роботі утвореної робочої групи та не подали жодної пропозиції щодо удосконалення редакції статей зазначеного законопроекту. Після внесення згаданого законопроекту на розгляд Верховної Ради України у другому читанні, Комітет вперше отримав можливість ознайомитись із зауваженнями  та й з самими «учасниками  протесту проти законопроекту 2450» через ЗМІ, внаслідок широкого висвітлення цієї теми і «акції протесту» засобами масової інформації.

Зважаючи на звернення згаданих  організацій до Верховної Ради України щодо проведення обговорення законопроекту за їх безпосередньої участі,  та відповідно до рішення Комітету - 24 червня ц.р.  проведені слухання в Комітеті щодо обговорення зазначеного   проекту, підготовленого до другого читання. У слуханнях взяли участь  також  представники широкого кола  правозахисних організацій, представники  зацікавлених міністерств і відомств, науковці. Комітетські слухання, на жаль, виявили відсутність консолідованої позиції в середовищі громадських організацій щодо доопрацювання  тексту законопроекту підготовленого до другого читання.   Загострена дискусія  представників     громадських організацій  виявила діаметрально протилежні думки щодо доцільності ухвалення законопроекту. Якщо одні із них, наголошували  на актуальності і важливості даного законопроекту і пропонували прийняти його як закон, з урахуванням  поправок до окремих положень, то інші  висловили загальне заперечення щодо необхідності ухвалення окремого закону про мирні зібрання, оскільки право громадян збиратися мирно передбачено Конституцією України.

Зважаючи на викладені обставини, Комітет вважає, що формування об’єктивної, виваженої та неупередженої  громадської думки, а також  відновлення конструктивної роботи та співпраці  всіх зацікавлених сторін при подальшому  доопрацюванні згаданого  законопроекту може відбутися на ґрунті проведення незалежної, фахової, юридичної експертизи щодо його відповідності міжнародним стандартам, авторитетною та впливовою експертною інституцією в галузі права і захисту прав людини, якою є Венеціанська комісія.

Комітет  на своєму засіданні 30 червня ц.р., прийняв рішення  звернутись до Голови Верховної Ради України  про направлення проекту Закону України  про порядок організації і проведення  мирних заходів  (реєстр. № 2450), підготовлений до другого читання до Європейської комісії за демократію  через право (Венеціанської комісії) для проведення експертизи.

Після отримання висновку Венеціанської комісії, Комітет продовжить роботу спрямовану на доопрацювання даного  законопроекту. В тому числі, Комітет розгляне та ухвалить  рішення щодо пропозиції та зауваження учасників слухань.

Користуючись нагодою, привертаємо Вашу увагу до того, що наш Комітет і в подальшому буде відкритий  до конструктивної співпраці  з громадськими і  правозахисними організаціями України.

 

З повагою,

 

Голова Комітету                                                                                               О.О. Зарубінський