Головна > Документи > Заходи Комітету > Комітетські та парламентські слухання
Надрукувати Зменшити зону перегляду

Комітетські та парламентські слухання

22 березня 2017, 16:34

Комітетські слухання на тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту».

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин провів комітетські слухання на тему: «Стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини щодо забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин України та законодавчі ініціативи щодо створення ефективних механізмів такого захисту».

Учасники слухань обговорили стан реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, зокрема пункти 112-116 Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року, обмінялися думками стосовно нових законодавчих ініціатив щодо забезпечення ефективного захисту прав корінних народів і національних меншин  та  заслухали інформацію представників Кабінету Міністрів України, відповідальних міністерств та відомств  щодо стану реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні» (відповідно до п. 3 Постанови Верховної Ради України № 824-VIII від 25.11.2015).

"Будь-які проблемні питання у сфері етнополітики та міжнаціональних відносин є вкрай чутливими, особливо в умовах сьогодення. Вони потребують зваженого підходу як до усвідомлення їх актуальності, так і до визначення шляхів їхнього вирішення",- сказав Голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

"Більше того, варто підкреслити, що для України вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням прав національних меншин, є важливим як з точки зору міжнародного сприйняття та реалізації євроінтеграційних прагнень, так і з огляду на те, що ці питання виступають суттєвим гарантом благополучного внутрішньодержавного розвитку".

У цьому зв'язку він наголосив, що вже давно назріла потреба вдосконалення нормативно-правової бази у сфері етнополітики, а також потребує суттєвого вдосконалення механізм державної підтримки збереження культурної та мовної самобутності національних меншин. Крім того, нагальним є питання належного інституційного забезпечення реалізації державної етнополітики, налагодження постійного діалогу між представниками етнонаціональних спільнот та інституціями державної влади як на центральному, так і на місцевому рівнях. 

?"На мою думку, стан реалізації директивних державних документів, спрямованих на забезпечення та захист прав національних меншин, на створення належних умов для збереження і зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння в нашій державі, - це надзвичайно важливе та наболіле питання для багатьох громадян України.  Простежується безпосередній причинно-наслідковий зв'язок між зростанням кількості проблемних, невирішених питань в цій царині і ставленням органів державної влади, передусім виконавчої її гілки, до реалізації таких важливих директивних документів, прийнятих на найвищих рівнях державної влади, якими є Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом Президента України, та Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики єдності в Україні»", - сказав Голова підкомітету з питань міжнаціональних відносин Комітету ВРУ з прав людини Василь Брензович.

Він нагадав, що з часу прийняття зазначених документів пройшло вже понад 2,5 роки, а  Уряд України не здійснив жодних дієвих кроків з вдосконалення нормативно-правової бази у цій сфері.

"Чому по теперішній час навіть не розроблені і не подані на розгляд Верховної Ради України наступні законопроекти: про концепцію державної етнонаціональної політики України; про національно-культурну автономію; про національні меншини (нова редакція)," - сказав Василь Брензович.

Він також наголосив на важливості створення при Кабінеті Міністрів України Комісії з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації або іншого дорадчо-консультативного органу, який би міг стати площадкою, комунікаційним каналом між спільнотами національних меншин і органами влади, та посилення відповідальності за правопорушення, вчинені з метою розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

Представники органів влади, зокрема Міністерства культури та Міністерства освіти і науки надали інформацію про державну політику у сфері захисту прав і свобод національних меншин. 

"Ми уважно спостерігаємо за демократичним розвитком вашої держави та забезпеченням захисту прав і  свобод національних меншин в Україні. Тут дуже важлива підтримка держави і діалог між національними меншинами та різними гілками влади. Наша спільна мета - це демократія та захист прав людини",- сказав Президент Федерального союзу європейських національностей (FUEN) Лоран Вінче.

У свою чергу, Григорій Немиря подякував за підтримку та висловив сподівання на співпрацю у питаннях захисту прав і свобод людини в України.


У заході брали участь народні депутати України, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, наукового середовища, громадських та міжнародних організацій.