24 вересня 2014, 14:29

Протокол засідання Комітету № 24 від 28 лютого 2014 р.

                                                                                                                       ПРОТОКОЛ № 24

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               28 лютого 2014 року 09.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

Секретарем засідання обрано одноголосно Самойленка В.П.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Луценко І.С., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В., (відсутні – Гайдош І.Ф., Герман Г.М., Джемілєв М.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.       Проект Закону України «Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини», реєстр. № 4294 від 27.02.2014 р., внесений народними депутатами України Луценко І.С., Петренком П.Д., Бригинцем О.М., Гриневич Л.М., Шевченком А.В., Ар’євим В.І., Кожем’якіним А.А.,  Стецем Ю.Я.

2.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону України «Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини», реєстр. № 4294 від 27.02.2014 р., внесений народними депутатами України Луценко І.С., Петренком П.Д., Бригинцем О.М., Гриневич Л.М., Шевченком А.В., Ар’євим В.І., Кожем’якіним А.А.,  Стецем Ю.Я.

Заступник Голови Комітету, Голова підкомітету з питань гендерної рівності Луценко І.С. поінформувала членів Комітету, що законопроект спрямований на реабілітацію осіб, які у період з 01.02.2010 р. до 01.03.2014 р. були засуджені судами України за вчинення злочинів, передбачених статтями 191, 364, 365, 367 Кримінального кодексу України, та за скаргами яких проти України Європейський суд з прав людини встановив порушення статті 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

В ході обговорення члени Комітету відзначили, що у зазначений період здійснювалися системні порушення прав людини на свободу вираження поглядів, свободу та особисту недоторканість, справедливий суд тощо. Були непоодинокі випадки, коли людину позбавляли волі не у зв’язку з вчиненням нею певного злочину, а з суто політичних причин. Констатація Європейським судом з прав людини порушення статті 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод фактично викриває те, що особа була піддана переслідуванню не для притягнення до відповідальності за інкримінований їй злочин, а з метою чинення морального тиску.

Народні депутати України підтримали пропозицію про необхідність негайного вжиття державою заходів для реабілітації відповідних осіб та поновлення їх в правах, яких прямо чи опосередковано було обмежено в результаті переслідування.

Під час обговорення зазначеного законопроекту членами Комітету акцентувалась увага, що на разі в Комітеті опрацьовується також проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітацію осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року), реєстр. № 4256, який має на меті врегулювати таке саме коло питань.

У зв’язку з цим, є за доцільне відповідно до частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України  внести пропозицію про зняття з розгляду  проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (щодо реабілітацію осіб, які були піддані політичним репресіям та засуджені судами України з лютого 2010 року по лютий 2014 року), реєстр. № 4256.

УХВАЛИЛИ:

1.       Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини», реєстр. № 4294 від 27.02.2014 р., внесений народними депутатами України Луценко І.С., Петренком П.Д., Бригинцем О.М., Гриневич Л.М., Шевченком А.В., Ар’євим В.І., Кожем’якіним А.А.,  Стецем Ю.Я., за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому як закон.

2.       Співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, Заступника Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, Голову підкомітету з питань гендерної рівності Луценко Ірину Степанівну.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

 

 

Голова Комітету                                                                           Пацкан В.В.

 

 

Секретар засідання                                                                      Самойленко В.П.