24 вересня 2014, 14:17

Протокол засідання Комітету № 21 від 15 січня 2014 р.

 

      ПРОТОКОЛ № 21

засідання Комітету Верховної Ради України

 з питань прав людини, національних меншин

і міжнаціональних відносин

 

                                                                                  

15 січня 2014 року 14.30

 

 

         ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Пацкан В.В.

ПРИСУТНІ:

народні депутати України -  Бенюк Б.М., Гайдош І.Ф., Джемілєв М., Луценко І.С., Попеску І.В., Самойленко В.П., Шевченко А.В., (відсутні – Герман Г.М.);

працівники секретаріату Комітету - Сімон В.П., Чигрин А.В., Бузницький Ю.В., Надточій Л.І., Пантєлєєва О.О., Теплюк В.С.

 

ЗАПРОШЕНІ :

-        на розгляд першого питання:

         Воропаєв Юрій Миколайович – народний депутат України.

                 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.       Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, реєстр. № 3874 від 14.01.2014 р., внесений народним депутатом України  Воропаєвим Ю.М.

2.       Про План роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та секретаріату Комітету на лютий – липень 2014 року.

3.       Про пропозиції Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

4.       Про звернення Міністерства культури України щодо кандидатури до складу Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

5.       Різне.

 

Перше питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, реєстр. № 3874 від 14.01.2014 р., внесений народним депутатом України  Воропаєвим Ю.М.

Воропаєв Ю.М. поінформував членів Комітету, що запропонований ним законопроект передбачає вирішення питання щодо підстав довгострокового перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, зокрема спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом.

Воропаєв Ю.М. відзначив, що сьогодні в державі склалася ситуація, за якою іноземці та особи без громадянства з числа спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва, у зв’язку з відсутністю можливості оформити дозвіл на застосування праці іноземців не мають законних підстав для отримання ними посвідки на тимчасове проживання та довгострокової візи, як того вимагають положення Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", а тому мають право в’їхати в Україну лише на короткостроковий період. На думку автора, вирішення зазначеної проблеми є невідкладним завданням, оскільки після спливу 90-денного терміну кожний із іноземців, які на законних підставах в’їхали в Україну, буде позбавлений законних підстав перебувати у країні і виконувати прийняті на себе довгострокові зобов’язання по контрактам.

Члени Комітету відзначили актуальність порушеного питання та висловились на підтримку законодавчої ініціативи. Разом з цим законопроект зареєстрований 14 січня 2014 року і ще не сплинув 14-денний строк передбачений статтею 100 Регламенту Верховної Ради України для реєстрації альтернативних законопроектів (у разі їх внесення). З метою дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України, народні депутати України визначили за доцільне повернутися до ухвалення рішення щодо зазначеного законопроекту на наступному засіданні Комітету разом із альтернативними законопроектами у разі їх внесення.

В обговоренні цього питання взяли участь: Бенюк Б.М., Воропаєв Ю.М., Луценко І.С., Пацкан В.В., Попеску І.В., Шевченко А.В.

УХВАЛИЛИ:

З метою виконання вимог пункту 1 частини першої статті 111 Регламенту Верховної Ради України в частині, що стосується підготовки висновку Комітету та пропозицій про прийняття Верховною Радою  України законопроекту та кожного з альтернативних законопроектів (у разі їх внесення) Комітет ухвалив перенести прийняття  рішення щодо  проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо підстав для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, реєстр. № 3874 від 14.01.2014 р., внесений народним депутатом України  Воропаєвим Ю.М. на наступне засідання Комітету.

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Друге питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про План роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та секретаріату Комітету на лютий – липень 2014 року.

З даного питання виступила Заступник завідувача секретаріату Комітету Чигрин А.В., яка поінформувала членів Комітету, що за дорученням Голови Верховної Ради України Рибака В.В. (вих.. №06/3-409(316059) від 27.12.2013) підготовлено проект Плану роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та секретаріату Комітету на лютий – липень 2014 року та доповіла членам Комітету його основні положення.

В ході обговорення проекту Плану роботи Комітету на наступну сесію було запропоновано додатково провести у червні поточного року круглий стіл на тему: «Реабілітація осіб, які зазнали репресій за національною ознакою при застосуванні до них принципу колективної відповідальності». Пропозиція була підтримана та включена до Плану роботи.

В обговоренні зазначеного питання взяли участь всі присутні на засіданні члени Комітету.

         УХВАЛИЛИ:

Схвалити План роботи Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та секретаріату Комітету на лютий – липень 2014 року (додається).

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Третє питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про пропозиції Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

З даного питання виступила Заступник завідувача секретаріату Комітету Чигрин А.В., яка поінформувала народних депутатів України, що за дорученням Голови Верховної Ради України Рибака В.В. (вх.. № 04-31/10-5814(311669) від 23.12.2013 р.) в секретаріаті Комітету підготовлені попередні пропозиції Комітету до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання. За наслідками обговорення питання члени Комітету підтримали перелік законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначений головним і які пропонуються до включення до проекту порядку денного четвертої сесії, а також перелік законопроектів, які  доцільно пропонувати Верховній Раді не включати до порядку денного сесії.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити пропозиції Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до проекту порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (додаються).

Таке рішення підтримали усі присутні на засіданні члени Комітету.

 

Четверте питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про звернення Міністерства культури України щодо кандидатури до персонального складу Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

          УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Пацкана Валерія Васильовича, Голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до персонального складу Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

Різне:

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про інформацію Генеральної прокуратури України про стан розслідування кримінальних правопорушень за фактом подій 30 листопада – 1 грудня 2013 року у м. Києві та жорстокого поводження працівниками підрозділу міліції особливого призначення «Беркут» стосовно учасників мирних зібрань.

УХВАЛИЛИ:

1. Надану письмову інформацію Генеральної прокуратури України з зазначеного питання взяти до відома.

2. Звернутись до Міністерства юстиції України за наданням додаткової інформації щодо наявних наказів Міністерства внутрішніх справ України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України стосовно кількісного складу, структури підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», матеріально-технічного забезпечення та кошторису витрат на його утримання.

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

СЛУХАЛИ: Голову Комітету Пацкана В.В. про невиконання органами державної влади Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 19.12.2013 р., № 712-VII.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Пацкана В.В. про невиконання органами державної влади Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (від 19.12.2013 р., № 712-VII) взяти до відома.

2. Схватити текст Заяви Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо обговорюваного питання (додається).

Таке рішення було підтримано усіма присутніми на засіданні членами  Комітету.

 

 

Голова Комітету                                                                             Пацкан В.В.

 

 

Секретар Комітету                                                                         Гайдош І.Ф.