Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Секретаріат Комітету

Анонси подій

Перейти до розділу
17 січня 14:22
Відбудеться засідання Комітету докладніше
21 грудня 15:48
Відбулись експерті консультації щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (р. № 5019) докладніше
15 грудня 17:08
Відбулось засідання Комітету докладніше
09 грудня 15:22
Відбувся круглий стіл на тему: «Основні тенденції реалізації прав і свобод людини і громадянина в 2021 році» докладніше
08 грудня 18:09
Відбувся круглий стіл на тему: «Оцінка і перспективи галузевих напрямків реінтеграції» докладніше
01 грудня 18:41
Відбулось засідання Комітету докладніше
24 листопада 17:31
Відбувся круглий стіл на тему: «Визначення статусу постраждалої від конфлікту особи як необхідна умова впровадження підходів перехідного правосуддя» докладніше
23 листопада 16:47
Відбулись міжкомітетські слухання щодо захисту прав людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України докладніше
17 листопада 18:41
Відбулось засідання Комітету докладніше
30 вересня 2021, 10:41

Секретаріат Комітету

Секретаріат Комітету з питань

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин


Приймальня:  тел. 255-40-36, факс 255-49-02

Березюк

Олена Пилипівна

Консультант

255-40-26

bereziuk@rada.gov.ua

 

Буждиган

Валентина Пилипівна

Головний консультант

255-41-06

buzhdyhan@rada.gov.ua

 

Бузницький

Юрій Васильович

Головний консультант

255-42-16

buznitskiy@rada.gov.ua

 

Вовк Василь

Миколайович

Головний консультант

255-46-51

vovk.v@rada.gov.ua

Іреч Юлія

Олександрівна

Головний консультант

255-44-08

irech@rada.gov.ua

Надточій

Лариса Іванівна

Головний консультант

255-47-44

nadtochiy@rada.gov.ua

 

Пантєлєєва

Оксана Олексіївна

Головний консультант

255-42-19

panteleieva@rada.gov.ua

 

Мойсеєнко Марина Вікторівна

Консультант

255-40-36

moiseienko-m@rada.gov.ua

Теплюк

Вікторія Сергіївна

Старший консультант

255-49-61

tepliuk@rada.gov.ua

 

 Федорова

Світлана Олександрівна

Заступник керівника

255-43-59

fedorova-s@rada.gov.ua


Чигрин

Алла Вікторівна

Заступник керівника

т/ф 255-40-68

chihrin@rada.gov.ua

 

 Шелудько

Валерій Євгенович

Керівник секретаріату

255-40-52


255-40-36 (приймальня)

sheludko@rada.gov.ua

        

         СЕКРЕТАРІАТ КОМІТЕТУ

Секретаріат Комітету є структурним підрозділом апарату Верховної Ради України і підпорядковується Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та Керівнику апарату Верховної Ради України.

У своїй діяльності секретаріат Комітету керується Конституцією України, Законом України "Про комітети Верховної Ради України" та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат Верховної Ради України та цим Положенням про секретаріат Комітету.

Секретаріат Комітету здійснює свою діяльність згідно з планами роботи Комітету та планами роботи Верховної Ради України.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЕКРЕТАРІТУ КОМІТЕТУ

Основними завданнями секретаріату Комітету є здійснення організаційно-інформаційного, консультативно-правового та методичного забезпечення діяльності Комітету, організація проведення засідань Комітету, слухань у Комітеті, роботи підкомітетів Комітету та діяльності членів Комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предмету відання Комітету.

 

НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ СЕКРЕТАРІАТ КОМІТЕТУ:

1) бере участь у розробці планів роботи Комітету, а також вносить погоджені Комітетом пропозиції до проектів плану законодавчих робіт Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

2) подає щотижнево в установленому порядку інформацію про перелік питань, які готуються до розгляду в Комітеті та про результати їх розгляду;

3) за дорученням керівництва Комітету організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться в Комітеті, погоджує список запрошених осіб, забезпечує їх явку та надання їм необхідної інформації;

4) веде протоколи і стенограми засідань комітету, здійснює аудіозапис засідань Комітету;

5) готує проекти рішень, висновків, рекомендацій з питань, що розглядаються Комітетом;

6) вносить пропозиції керівництву Комітету щодо складу робочих груп для підготовки проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предмету відання Комітету, та з питань, що обговорюються на засіданнях Комітету, забезпечує організаційно-технічне обслуговування їх роботи;

7) забезпечує попередній розгляд та опрацювання проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним, а також бере участь у оформленні висновків щодо цих проектів для внесення на розгляд Верховної Ради України;

8) веде в установленому порядку справи законопроектів та справи законів по законопроектах, з підготовки і попереднього розгляду яких Комітет визначений головним;

9) готує матеріали для доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях Верховної Ради України з доповідями (співдоповідями) від Комітету;

10) готує для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також законів, повернених Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду;

11) забезпечує підготовку текстів прийнятих законів, постанов та інших актів Верховної Ради України для підпису Головою Верховної Ради України;

12) веде в установленому порядку діловодство секретаріату Комітету;

13) за дорученням керівництва Комітету:

бере участь в організації контролю за виконанням прийнятих Комітетом рішень і рекомендацій;

здійснює аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття;

готує матеріали щодо законотворчої та контрольної діяльності Комітету для засобів масової інформації і прес-служби апарату Верховної Ради України;

вивчає разом з народними депутатами України конкретні проблеми безпосередньо на місцях та узагальнює одержані результати для обговорення на засіданні Комітету;

здійснює взаємодію з відповідними підрозділами Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з питань, віднесених до предмету відання Комітету;

розглядає в установленому порядку звернення громадян, що надходять до Комітету;

14) взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, залучає за погодженням з керівництвом Комітету фахівців та науковців для виконання доручених завдань;

15) за дорученням керівництва Верховної Ради України, її апарату, керівництва Комітету знайомиться в установленому порядку з інформацією та документами в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також одержує від них необхідні матеріали для виконання доручених завдань;

16) бере участь у розробці професійно-кваліфікаційних характеристик посад та посадових інструкцій працівників секретаріату Комітету;

17) вносить пропозиції керівництву Верховної Ради України, керівництву апарату Верховної Ради України та Комітету з питань, віднесених до предмета відання Комітету;

19) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Положенням про секретаріат Комітету.