Головна > Текстові публікації > Про Комітет > Підкомітети, їх склад та предмети відання
15 травня 16:40
Відбулося засідання Комітету докладніше
15 травня 16:35
Члени Комітету зустрілися з Верховним Комісаром ОБСЄ докладніше
13 травня 13:00
Голова Комітету закликав винести на розгляд парламенту законопроект про політичних в’язнів докладніше
08 травня 12:51
ЗАЯВА членів Комітету з приводу рішення керівництва РФ про спрощення процедури набуття російського громадянства мешканцями окупованих територій Донецької та Луганської областей посилання...
11 квітня 12:08
Голова Комітету звернувся до Уряду щодо надання копії розпорядження про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин посилання...
10 квітня 16:18
Комітет заслухав інформацію КМУ щодо виконання Закону про зниклих безвісті докладніше
22 березня 11:24
Голова Комітету зустрівся з Послом Франції докладніше
22 березня 10:36
На наступному засіданні Комітет заслухає інформацію КМУ про вжиті заходи щодо невідкладного забезпечення виконання Закону України "Про зниклих безвісті" посилання...
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Підкомітети, їх склад та предмети відання

13 січня 2017, 11:06

Предмети відання підкомітетів

Предмет відання підкомітету з питань зв’язків з українцями, які проживають за кордоном

 

-  забезпечення зв’язків з українцями за кордоном;

- аналіз застосування законодавства з питань українців, які проживають за кордоном;   

- розроблення спільно з іншими заінтересованими органами виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування державної цільової програми співпраці із закордонними українцями;

-  участь у роботі Національної комісії з питань закордонних українців;

- участь  у  роботі  змішаних  міжурядових комісій з питань національних меншин;

- співпраця  з  державними  органами  іноземних  держав, до компетенції яких належить питання національних меншин;

- моніторинг забезпечення прав закордонних українців, пов’язаних із

збереженням і розвитком їх етнічної, культурної та мовної ідентичності;

- аналіз законодавства, яке визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

 

 

 

План заходів Підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин на 2017 рік

 

Назва заходу

Орієнтовна дата проведення

Примітка

Напрямок 1:

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у прийнятті політичних та суспільних рішень

 

На виконання Стратегії ГР Ради Європи:

Ціль 4: «Досягнення рівної участі жінок та чоловіків у  прийнятті політичних та суспільних рішень».

Форум «Стратегії політичних партій з розширення участі жінок у політиці»

Лютий

 

 

 

З метою стимулювання партій:

-  інституалізувати питання ГР: (включення до статутних документів положень щодо забезпечення паритетного представництва; окрема стаття витрат в бюджеті партії на фінансування програм  з  просування ГР тощо).

- запроваджувати просвітницькі програми і заходи, спрямовані на подолання гендерних стереотипів, які є основним бар’єром  участі жінок у політиці.

 

- запроваджувати програми і заходи, спрямовані на розширення участі жінок у політиці (тренінги  з посилення  потенціалу; програми підтримки, наставництва, стажування та ін.)

 

Круглий стіл

«Консолідація та солідарність жінок-політиків як  чинник інтегрування питань гендерної рівності у місцеве самоврядування та місцевий економічний розвиток»

 

Квітень

З метою стимулювання створення у місцевих радах між фракційних депутатських об’єднань, що просувають принципи гендерної рівності.

 

- для адвокації знизу законодавчих змін із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

- для підтримки місцевих ініціатив з ГР  та розширення участі жінок

Міжнародний форум жінок-політиків

 

Жовтень

В рамках програми Міжпарламентського співробітництва

Напрямок 2:

Запобігання та протидія гендерно зумовленому насильству

Форум «Міжнародні стандарти правового захисту жінок і дівчат, постраждалих від насильства в результаті збройного конфлікту»

Липень

- На виконання Стратегії Ради Європи  у сфері гендерної рівності:

Ціль 2: «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок»;

Ціль 3 «Гарантування рівного доступу жінок до правосуддя»;

- На виконання Національного плану дій з виконання Резолюції РБ ООН 13 25 «Жінки, мир, безпека»

Напрямок 3:

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків як складової  Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року

На виконання Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року

Ціль 5. «Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей жінок і дівчат».

 

 

Форум «Забезпечення гендерної рівності  та  порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року» 

 

Грудень

Акцент буде поставлено на значенні гендерної рівності для стабільного соціально-економічного розвитку країни; на необхідності включення питань ГР до програми національних реформ; на значенні гендерного мейнстрімінгу.

 

Напрямок 4:

Забезпечення прав жінок, принципів гендерної рівності і недискримінації у світлі виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

Круглий стіл «Забезпечення прав жінок - ромнів  як складова дотримання прав людини в Україні»

Травень

 

Круглий стіл «Роль Парламенту у забезпеченні виконання заключних зауважень і рекомендацій Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, наданих Україні в ході 66-ї сесії у лютому 2017 року».

Червень

 

 

 

Під час всіх запланованих заходів увага буде фокусуватися на міжнародних зобов’язаннях України у сфері забезпечення гендерної рівності  та недискримінації; перспективах  європейської інтеграції;  позитивному досвіді і досягненнях цивілізованих демократичних держав  у забезпеченні рівності та недискримінації.

Буде підкреслюватися значення ГР для утвердження демократичних цінностей, верховенства права, стабільного соціально-економічного розвитку; необхідність інтеграції питань ГР у всі сфери життєдіяльності суспільства;  врахування питань ГР в регламенті ВРУ, законотворчій діяльності всіх комітетів.

Передбачається,  що заплановані заходи   будуть проводитися за активної участі депутатів-членів МФО «Рівні можливості», депутатів місцевих рад,  Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, Офісу Уповноваженого з ґендерних питань при офісі Віце-Прем’єр-Міністра України, організацій громадянського суспільства та   міжнародних організацій.

У 2017 року Підкомітет з питань гендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин буде продовжувати працювати над удосконаленням законодавчих механізмів забезпечення гендерної рівності та недискримінації,  здійснювати парламентський контроль над виконанням міжнародних зобов’язань,  практичним втілення законодавчих норм у життя.